Spotkanie z poezją Lublinie

Staraniem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wydana została znakomita książka pod tytułem POLSKA  I POLACY  W POEZJI  ROSYJSKIEJ dla, której wiersze wybrał i przełożył profesor dr hab. Jan Orłowski. Profesor Jan Orłowski jest uznanym badaczem poezji rosyjskiej, w szczególności badaniem inspiracji polskiej kultury w literaturze rosyjskiej. Jest cenionym tłumaczem poezji rosyjskiej. W wydanej pozycji mamy możliwość poznać małą część jego  dorobku poetyckiego – tłumaczeń i utworów własnych. W przedmowie tomiku poezji prezes Stowarzyszenia Józef Bryll i ks, prof. dr hab. Edward Walewander napisali między innymi , że „Pozwala ona zrozumieć głębiej najtrudniejsze relacje między ludźmi, narodami,państwami i odczytać je jak najbardziej zajmująca, pouczającą poezję.  Potrafi ona wzruszać, ukazywać piękno i melodię serca”. W dniu 12 listopada w siedzibie Oddziału Lubelskiego w Lublinie, na Starym Mieście , gdzie także odbywają się wykłady prof. dr hab. Jana Orłowskiego
 o literaturze i poezji rosyjskiej miała miejsce  promocja ostatnio wydanego Jego zbioru poezji. To spotkanie   uświetniła wybitna artystka Monika Grajewska , która na rozpoczęcie i zakończenie promocji  zaśpiewała  pieśni patriotyczne i  religijne. Na tym tle została dokonana prezentacja książki prof. Jana Orłowskiego pt. „Polska i Polacy w poezji rosyjskiej”, który wybrał ciekawe wiersze ze skarbca literatury rosyjskiej,przetłumaczył  je i przedstawił polskiemu czytelnikowi.  Laudację na tę okoliczność wygłosił prof. dr hab. ks. Edward Walewander- Prezes Oddziału Lubelskiego SWP -W a pozdrowienia  autorowi i uczestnikom spotkania przekazał Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. W tym  ważnym dla Stowarzyszenia  wydarzeniu w okresie obchodów setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości uczestniczył wiceprezes SWP-W Zdzisław Jacaszek, wielu naukowców uczelni Lubelskich, rodzina autora, członkowie Stowarzyszenia,dziennikarze oraz grono przyjaciół  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.