KONCERT – TOBIE POLSKO – 100 PIEŚNI NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczysty koncert laureatów XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO – 100 PIEŚNI NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Organizowany od 23 lat Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO cieszy się popularnością zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, chóralnych z akompaniamentem, chórów i solistów województwa opolskiego.

Jury po wysłuchaniu 98 prezentacji wykonanych przez 675 uczestników, przyznało Tytuł Laureata XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO następującym zespołom:

Chór CANTABILE z Kędzierzyna- Koźle,

JULIA DOTA ze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Talentów w Ozimku,

Grupa ANTYTEMAT PRODUCTIONS z Brzeskiego Centrum Kultury,

MAGDALENA MAZURKIEWICZ ze Żłobizny

Zespół SZUMIĄCY BÓR z Tułowickiego Ośrodka Kultury,

DOROTA GRONOWICZ z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu,

Zespół KOMBATANT z Domu Pomocy Społecznej w Opolu,

ZUZANNA URBANIK

Chór św. Maksymiliana z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu,

ALEKSANDRA SZYSZKA z Sołectwa Obórki

Zespół chóralny z Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance,

Zespół SUNFLOWERS z Namysłowskiego Ośrodka Kultury,

KAMILA SZPINETA z Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie,

Zespół METRONOM z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej,

ZOFIA MĄCZYŃSKA

ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PSM I st. nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

Chór VIVA LA MUSICA ze Strzeleckiego Ośrodka Kultury,

Zespół AKCES ze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Talentów w Ozimku

JOANNA KLIMPEL z Brzegu

Zespół KUPSKIE ECHO z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

MAŁGORZATA KULIŃSKA z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim,

Zespół RAJMS ze Skarbimierza i Bielic

Zespół NAMBIK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu

Zgodnie z regulaminem Festiwalu Nagroda Główna GRAND PRIX została przyznana przez Jury na uroczystym Koncercie Laureatów – 100 PIEŚNI NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, który odbył się 10 listopada w zabytkowym Kościele Parafialnym w Pogorzeli – Gmina Olszanka z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Brzegu, Rady i Wójta Gminy Olszanka oraz przedstawicieli Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Po wystąpieniu Pani Aneta Rabczewskiej, Wójta Gminy Olszanka poświęconym obchodom 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, wręczono nagrody laureatom w grupach młodzież, dorośli i seniorzy. Wręczenia dokonali Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego i Aneta Rabczewska, Wójt Gminy Olszanka.

Następnie głos zabrał Eugeniusz Brudkiewicz, Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przypominając pomysłodawców Festiwalu Pieśni Patriotycznej sprzed 23 laty, nieżyjących już Tadeusza Soroczyńskiego i Jerzego Maciałka oraz obecną na uroczystości Ewę Rosińską, Sekretarza Gminy Olszanka, która była również organizatorką wszystkich dotychczasowych Festiwali oraz za wzorową organizację wszystkich Festiwali przez władze i działaczy kultury Gminy Olszanka w której zamieszkują głównie przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, którzy kontynuują patriotyczną działalność z dawnych Małych Ojczyzn na Śląsku Opolskim, bo dla patriotyzmu nie ma urlopu i zależności od miejsca zamieszkania. Dokonując w imieniu Józefa Brylla, Przewodniczącego Kapituły, Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i własnym jako Wiceprezes Stowarzyszenia i Prezes Opolskiego Oddziału wręczył Medale Mickiewicz-Puszkin dla Gminy Olszanka za wzorową organizację przez dwadzieścia trzy lata jednego z największych wydarzeń kulturalno-patriotycznych Śląska Opolskiego – Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO, który odebrała Aneta Rabczewska, Wójt Gminy oraz dla Ewy Rosińskiej za inicjatywę i osobisty wkład w organizację dwudziestu trzech Wojewódzkich Festiwali Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO w Olszance. Dołączył dla każdej z Pań pięknie wydany przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zbiór wierszy z cyklu „Kresowianie piszą wierszem…”.

Część artystyczna koncertu w wykonaniu laureatów była wspaniałym akcentem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości poprzez wykonanie  pieśni patriotycznych częściowo z udziałem licznie zebranej publiczności.

Po prezentacji artystycznej koncertu przyznaną przez Jury Główną Nagrodę GRAND PRIX wręczyli Antoni Konopka i Aneta Rabczewska dla grupy ANTYTEMAT za świetną interpretację „Requiem rozbiorowego” Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego, której wykonanie zakończyło uroczysty koncert.

Tradycyjnie po zakończeniu koncertu odbyłasię wspólna Biesiada wykonawców i gości zaproszonych w Ośrodku Kultury wPogorzeli.