Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

12 września br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się zebranie  Prezydium Zarządu Krajowego. W  porządku zebrania  znalazły się problemy dotyczące działalności Stowarzyszenia w okresie wakacji, informacja
o przebiegu XX Ogólnopolskiego Konkursu  Recytacji Poezji Rosyjskiej dla studentów rusycystyki  w Krakowie i sprawy gospodarcze. Prezydium wysoko oceniło aktywność Stowarzyszenia w okresie wakacji, podkreślając znaczenie wybranych przedsięwzięć dla rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. Na słowa uznania zasługuje kontynuacja wypoczynku dzieci zza wschodniej granicy organizowanego przez Oddział Lubuski.  Po dyskusji nad informacją o przebiegu konkursu w Krakowie i przedstawionej koncepcji kontynuacji członkowie Prezydium  zaproponowali powołanie zespołu roboczego , który w oparciu o doświadczenia z przebiegu konkursu,  zgłoszonych propozycji  w trakcie zebrania przygotuje projekt kontynuacji imprezy, w tym projekt regulaminu.  W sprawach gospodarczych przedstawiona została informacja o stanie finansów SWP- W oraz sprawy gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia. Pozytywnie oceniono działania podjęte przez Oddział w Elblągu w zakresie zagospodarowania  obiektu. Informacje bieżące zakończyły zebranie Prezydium. Kolejne wyznaczono na miesiąc listopad br.