Prezentacja książki „Ku źródłom teorii strategii”

Z inicjatywy Stowarzyszeń ; Współpracy Polska –Wschód, Współpracy Polska – Rosja oraz Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” 10 września 2018 r. w Domu Przyjaźni odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Vladimirem Kvintem – zagranicznym członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, które poświęcone było prezentacji nowej książki pt. „Ku źródłom strategii” w związku z 200 – leciem wydania pracy teoretycznej generała Jominiego, Redaktorem naukowym wydania polskiego jest dr Wladysław Sokolowski, który dokonał wprowadzenia prezentującego autora i wydawnictwo. V.Kvint jest wybitnym ekonomistą, teoretykiem i praktykiem zarządzania strategicznego. Od ponad 25 lat jest profesorem nauk strategicznych i systemów zarządzania strategicznego wiodących światowych uniwersytetów: Uniwersytetu Fordham (Nowy Jork), Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Amerykańskiego (Waszyngton), Uniwersytetu La Salle (Filadelfia), Babson College (Welles-ley, Massachusetts) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. W ramach spotkania autor zaprezentował polskie wydanie swojej książki, poświęconej nieznanemu dziełu Antoine-Henriego Jominiego, generała w służbie pięciu cesarzy Francji i Rosji, Napoleona I, Aleksandra I i Mikołaja I, Aleksandra II i Napoleona III. Na pierwszych stronach książki ukazany jest związek gen. Jominiego z twórczością Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida, a także szwajcarsko-francuskie- rosyjsko- polskie więzi genealogiczne wybitnego teoretyka strategii wojennej XIX wieku. Przed prezentacją książki odbyło się spotkanie V.Kvinta z kierownictwem Stowarzyszeń: Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” oraz Współpracy Polska – Rosja, na którym obecni także byli: Jean-Yves Leconte – senator Republiki Francuskiej, Igor Żukowski – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury, Vladimir Shamakhoov – dyrektor Instytutu Zarządzania w Sankt Petersburgu, Irina Novikova – profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa.