Wystawa na Dworcu Centralnym

W dniu 15 września w holu głównym   Dworca Centralnego w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy „Dziedzictwo UNESKO” zorganizowanej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wystawa odbywa się w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w okresie tradycyjnych Dni Dziedzictwa Europejskiego. W otwarciu wystawy uczestniczyli ambasadorzy krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Ambasady tych krajów są współorganizatorami tej bardzo ciekawej wystawy. Uczestniczących w otwarciu powitał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki. Wymienione kraje Partnerstwa Wschodniego przygotowały na wystawę po 5 fotografii, reprezentujących obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESKO. Na zaproszenie organizatorów w otwarciu wystawy uczestniczył prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tej pięknej wystawy.