Zebranie Prezydium i Zarządu Krajowego Stowarzyszenia

24 czerwca 2020 r.. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. W zebraniu udział wzięli Wiceprzewodniczący i Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz  i Henryk Talaśka. W porządku obrad zebrania znalazły się: sprawozdanie finansowe SWP-W za 2019 rok i sprawy wniesione.  

Zofia Aldona Sikorska – Główny Księgowy SWP-W przedstawiła projekt sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok zwracając uwagę na trudne sprawy wynikające z przebiegu roku 2019. Prezes SWP-W Józef Bryll w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na najważniejsze problemy wskazane w sprawozdaniu finansowym, które miały decydujący wpływ na wynik. Prezydium wysłuchało opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego KKR Kazimierza Pałasza. 

Po dyskusji Prezydium ZK podjęło uchwałę w sprawie rekomendowania projektu sprawozdania pod obrady Zarządu Krajowego. Kolejne zebranie prezydium ZK zapowiedziano na wrzesień 2020 r.

Tego samego dnia obradował Zarząd Krajowy SWP-W. W porządku obrad znalazły się : informacja  o działaniach Stowarzyszenia w okresie pandemii, sprawozdanie finansowe SWP-W za 2019 rok  i sprawy wniesione. 

Zarząd  wysłuchał informacji o  działaniach Stowarzyszenia w okresie pandemii, którą przedstawił prezes Józef Bryll.  W kolejnym punkcie Zofia Aldona Sikorska – Główny Księgowy SWP-W przedstawiła projekt sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok zwracając szczególną uwagę na trudne  sprawy wynikające z przebiegu roku 2019. Prezes SWP-W Józef Bryll w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na najważniejsze problemy wskazane w sprawozdaniu finansowym, szczególnie na te które są niezależne od działań Stowarzyszenia a wpływają w sposób decydujący na końcowy wynik. 

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący KKR Kazimierz Pałasz. Komisja zarekomendowała Zarządowi przyjęcie sprawozdania finansowego. Po dyskusji Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019  składającego się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji.

W sprawach wniesionych  przedstawione  zostały  bieżące  działania SWP-W.