Podziękowanie za dobrą współpracę

W niedzielę 21 czerwca w parafii p. w. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem pracy duszpasterskiej przez księdza Prałata Wojciecha Kochańskiego na stanowisku proboszcza. W uroczystości wziął także udział Zdzisław Jacaszek Prezes Oddziału Konińskiego, Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, który złożył w imieniu Stowarzyszenia serdeczne podziękowania za dotychczasową bardzo owocną współpracę w niesieniu różnorakiej pomocy ludziom żyjącym za naszą wschodnią granicą, a tym samym w dalszym umacnianiu dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami. Stowarzyszenie wielokrotnie korzystało z dobrych rad, których Ksiądz Prałat  nie szczędził, zwłaszcza przy nawiązywaniu kontaktów ekumenicznych. To dzięki Księdzu Proboszczowi mieszkańcy Konina mogli niejednokrotnie wysłuchać koncertów chóru i orkiestry symfonicznej z Briańska,  miasta partnerskiego Konina, jak też zaznajomić się z niezwykłą wystawą fotograficzną dotyczącą Cmentarza Wojennego w Katyniu. Swoim wysokim autorytetem Ksiądz Prałat patronował także naszemu projektowi uporządkowania Cmentarza Wojennego z I Wojny Światowej i Wojny 20 Roku w Strzałkowie-Łężcu oraz w upamiętnianiu miejsc historycznych. Należy podkreślić oddanie  Księdza sprawie Polaków w krajach za wschodnią granicą, szczególnie w Kazachstanie.