ZAPROSZENIE do udziału w „Polsko – Rosyjskim Sympozjum Kulturalnym”.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja wspólnie z Fundacją „Centrum Rosyjsko – Polskiego Dialogu i Porozumienia” i Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury organizują, w dniu 24 października 2017r./wtorek/ „Polsko – Rosyjskie Sympozjum Kulturalne”. Odbędzie się ono w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście nr. 26/28. Początek obrad godzina 10 00. W Sympozjum przewidujemy wystąpienia polskich i rosyjskich uczonych, przedstawicieli środowisk twórczych, i działaczy kultury. Wszyscy uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość zabrania głosu, lub złożenia tekstu wystąpienia do publikacji książkowej. Stanowić one będą również podstawę do opracowania wniosków i rekomendacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Z wyrazami szacunku.
dr Jerzy Smoliński.