Wizyta w Briańsku wrzesień 2017

Na zaproszenie Gławy Miasta Briańska- Aleksandra Chlimankowa udała się do tego miasta delegacja Zarządu Krajowego SWPW. W składzie delegacji byli Zdzisław Jacaszek- Wiceprezes SWPW a jednocześnie Prezes Oddziału w Koninie, mieście partnerskim Briańska i Piotr Kostrzewski -Wójt Gminy Siemiątkowo, opiekującej się mogiłą Bohatera Związku Radzieckiego Anny Morozowej, poległej tuż przed wyzwoleniem i zachowanej w pamięci tamtejszych mieszkańców jako ich Ania. Celem wizyty było wzięcie udziału w obchodach Dnia Briańska, a także odwiedzenie Sieszczy, miejscowości znajdującej się w Obwodzie Briańskim, Rejonie Dubrowskim.  Sieszcza to miejsce w którym w czasie wojny znajdowało się lotnisko niemieckiej Lufwafe, a na którym to działała międzynarodowa  podziemna organizacja gdzie walczyła wraz z Polakami Anna Morozowa. O ich historii został nakręcony film pt. „Minerzy podniebnych dróg” według opowiadania Przymanowskiego.  W drodze do Briańska  złożno wizytę na Wydziale Historyczno – Filozoficznym Kijowskiego Uniwersytetu im. B. Grinczenki,  współpracującego z nami przy organizacji obozów archeologicznych w Koninie.  W czasie rozmów kierownictwa Wydziału,   którego Dziekanem jest prof. Oksana S. Aleksndrowa ustalono dalsze kierunki i formy współpracy zapisując je w piśmie skierowanym do Prezesa Stowarzyszenia  Józefa Brylla.  Pierwszym zaplanowanym  przez Briańszczan spotkaniem było zebranie aktywu Stowarzyszenia DOM POLSKI, naszego stałego partnera o organizowaniu  wspólnych zadań. Miejscem spotkania była Briańska Biblioteka   Obwodowa. Na zebranie przyszli nasi przyjaciele i sympatycy DOMU POLSKIEGO jak i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Każdy z nich uczestniczył w  historii 25 lat naszej działalności. Stąd Zarząd Krajowy SWPW wielu z nich  wyróżnił Dyplomem Honorowym 25 –lecia SWPW,   a także Medalem MICKEWICZ-PUSZKIN . Było to wzruszające spotkanie. Nota bene rejestrowane przez miejscową telewizję WWW.bryansk032.ru/?news=1962.

W drugim dniu pobytu w Briańsku odwiedziliśmy wspomnianą już Dubrowkę i Sieszczę, miejsca związane Anną Morozową. Pan Piotr Kosztrzewski , Wójt Gminy Siemiątkowo opowiedział o tym  jak jego współmieszkańcy odnoszą się do miejsc pochówku poległych przy wyzwalaniu Polski. Odwiedzono miejscowe muzeum poświęcone briańskim partyzantom. Finałem rozmów była wyrażona gotowość samorządowców polskich i rosyjskich do nawiązania oficjalnego porozumienia o partnerstwie. Trzeci dzień pobytu to Święto Miasta Briańska. W uznaniu szczególnych zasług Zarząd Krajowy SWPW przyznał Dyplom Honorowy   25-lecia SWPW  Miastu Briańsk, który został wręczony, wraz z pozdrowieniami włodarzom miasta . Delegacja nasza znalazła się w centrum uwagi gospodarzy i zaproszonych na uroczystości gości, także z miast partnerskich. Więcej o tym wydarzeniu można  zobaczyć w programie TV Gubernia WWW. Bryansk032.ru/?news=1964 i www.vk://com/video-133269886_456239806.  Ta sama stacja nagrała wywiad z Panią Mireną Kopyłową – Prezesem Stowarzyszeni DOM POLSKI i Zdzisławem Jacaszkiem – Wiceprezesem SWP -W.Czy warto było odbyć tę podróż?   Odpowiedź jest prosta: tak, bowiem nic nie zastąpi takich szczerych spotkań z przyjaciółmi czy nowo spotkanymi sąsiadami. Zapewne wizyta ta potwierdziła, iż warto mieć dobrego sąsiada.