Wyjazd 10 zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu „Wiedza o Rosji” do Ałtajskiego Kraju

10 osobowa grupa zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu „Wiedza o Rosji”/19 maja br./, zgodnie z przyjętym Regulaminem, przebywała w dniach 23 – 30 września 2017r./ bezpłatnie / w Federacji Rosyjskiej. Studentom reprezentującym Uniwersytety w Warszawie, Jagielloński w Krakowie, we Wrocławiu, Białymstoku i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, towarzyszyli: dr Patrycja Spytek z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW i Leszek Solarek – Prezes Oddziału SWP-W w Wałbrzychu, działacz SWP-R. Delegacja zrealizowała ciekawy, bardzo ambitny i bogaty program. Zwiedziła Moskwę i przez 5 dni przebywała w Ałtajskim Kraju, spotykając się z kierownictwami, wykładowcami i studentami Ałtajskiego Państwowego Uniwersytetu w Barnaule, Ałtajskiego Państwowego Instytutu Kultury i Ałtajskiej Akademii Gościnności oraz licznymi Organizacjami Polonijnymi. Nasza Delegacja była serdecznie i życzliwie przyjmowana.

Wróciła ze wspaniałymi wspomnieniami i przeżyciami. Ogromny wysiłek w przygotowanie wizyty włożyli nasi partnerzy  z Organizacji Polonijnych z Barnaulu i Bijska i przede wszystkim Fundacja „Centrum Rosyjsko -Polskiego Dialogu i Porozumienia”, która w całości sfinansowała Projekt „Ałtajska wiosna w Warszawie & Warszawska jesień w Ałtaju”. Wielką pracę wykonała Pani Wanda Jarmolińska – znana działaczka polonijna w Ałtaju i Rosji. Swoje oceny i wrażenia z pobytu w Rosji nadesłało wielu uczestników a dwa najbardziej charakterystyczne publikujemy poniżej.

Pragnę nadmienić, iż w przyszłym roku zamierzamy kontynuować podobne przedsięwzięcia, choć w nieco zmienionej formule. Chcemy też organizować wymianę wakacyjną dzieci i młodzieży obu krajów połączoną z nauczaniem języka polskiego i rosyjskiego.

dr. Jerzy Smoliński.