Zapraszamy na XIV Noc Nietoperzy – zorganizowaną przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Krośnie

Tegoroczna impreza zwana Nocą Nietoperzy organizowana jest pod hasłem „Poznajmy Nietoperze”. Z miejscami letniego jak i zimowego bytowania nietoperzy związanych jest szereg ekościeżek i szlaków turystycznych, architektury drewnianej, gdzie w starych obiektach sakralnych, dworskich, sztolniach mają siedliska gatunki nietoperzy zamieszkujące Podkarpacie i Zakarpacie. Nietoperze są więc atrakcją przyrodniczo-turystyczną dla wszystkich gmin Podkarpacia, a w szczególności gmin Pogórza Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Beskidu Niskiego, a także graniczących z Polską terenów położonych na Ukrainie.

W ramach tegorocznej XIV Nocy Nietoperzy przygotowaliśmy różne przedsięwzięcia edukacyjne kierowane do młodzieży i dorosłych w tym konkursy, wystawy, wykłady i spotkania panelowe dotyczące nietoperzy i sposobów ich ochrony z naukowcami z Polski, Ukrainy, Rumunii oraz Włoch.

Imprezą towarzyszącą XIV Nocy Nietoperzy będzie VIII Międzynarodowe Sympozjum pt. „Obiekty Sakralne w Ochronie Zwierząt-Przyszłość i Teraźniejszość”. Gośćmi Sympozjum będą autorytety z Polski i kilku państw europejskich. Noc Nietoperzy i główne przedsięwzięcia towarzyszące odbędą się 29 września 2017 roku w Czarnorzekach i Korczynie.

Jak w zeszłym rok wraz z imprezą organizowany jest konkurs pod tytułem „Nietoperze w oczach dzieci”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) o tematyce związanej z nietoperzami w dwóch kategoriach:

a. wykonanie pracy w dowolnej technice przedstawiającej nietoperza.
b. wykonanie projektu statuetki przedstawiającej nietoperza.

Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie mniejszym niż format A4.

Poniżej do pobrania regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NIETOPERZE LICZĄ NA NAS 2017

Karta zgłoszeniowa Konkurs Plastyczny