Wizyta w Mołdawii

W dniach 24-29 sierpnia br. w Mołdawii przebywała wiceprezes Oddziału Łódzkiego  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  dr Joanna Harazińska. Wizyta związana była z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości oraz Dnia Języka Ojczystego. Stosowne zaproszenie wystosował Pan Prezydent Regionu Glodeni, z którym od kilku lat współpracuje Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Dr. Joanna Harazińska prowadzi w ramach działalności SWP-W jedno z najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych. Mowa tu o grupie studentów Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Nieprzypadkowo koło studenckie nosi nazwę „Polska-Wschód, jest bowiem objęte wsparciem i opieką naszego Stowarzyszenia. Należy wspomnieć, że kilka lat temu piotrkowscy studenci organizowali w swojej uczelni Dni Mołdawii połączone z wystawą prac młodego artysty Aleksieja Vedrasco.

Podczas tegorocznej wizyty w Mołdawii wiceprezes Oddziału Łódzkiego miała okazję odwiedzić artystę, który stał się popularnym twórcą w swoim kraju, zorganizował niezwykle ciekawą galerię pod gołym niebem, zaprasza na plenery twórcze artystów z całej Europy. Podczas spotkania postanowiono rozwijać dalszą współpracę. Pan Vedrasco z olbrzymim sentymentem i wdzięcznością wspomina projekt piotrkowskiego Koła Stowarzyszenia, dzięki któremu jego talent został dostrzeżony jeszcze w czasach studenckich. Podczas  wizyty dr Joanna Harazińska była gościem honorowym corocznej konferencji pedagogicznej regionu Glodeni, gdzie wystąpiła z prezentacją na temat działalności naukowo-dydaktycznej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Koła w Piotrkowie. Nawiązano bardzo ciekawe kontakty, w tym z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Mołdawii. Do ważnych i perspektywicznych należy też zaliczyć spotkanie z panem Rektorem Uniwersytetu w Bielcach, który wyraził zainteresowanie działalnością SKN ”Polska-Wschód” i ewentualną wymianą młodzieży. Nasza przedstawicielka uczestniczyła też we wspólnym programie wizyty wraz z delegacją ziemi piotrkowskiej, w tym w uroczystym złożeniu wieńców pod pomnikiem wyzwolicieli Mołdawii, w spotkaniach (w tym z Polakami w Styrczy), w koncertach i rozmowach nieformalnych. W wyniku wizyty sformułowano szereg propozycji wspólnych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy młodzieży obu krajów.