W Opolu 14 września br. otwarto Konsulat Honorowy Ukrainy i odbyły się uroczystości z okazji XXVI rocznicy niepodległości Ukrainy

W uroczystym otwarciu konsulatu uczestniczyli Ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Oleg Mandiuk, wojewoda opolski Adrian Czubak i wicewojewoda Violetta Porowska, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz przewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Ociepa. Aktu poświęcenia siedziby Konsulatu dokonał biskup ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Włodzimierz Juszczak. Konsulatem kierować będzie Pani Irena Pordzik i jest to 11 honorowe przedstawicielstwo Ukrainy w Polsce.
Druga część uroczystości poświęcona XXVI rocznicy niepodległości Ukrainy odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej, gdzie przed uroczystym koncertem Ambasador Ukrainy, Konsul Generalny Ukrainy i Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu przyjmowali
życzenia, kwiaty i okolicznościowe upominki od licznych delegacji, władz Województwa Opolskiego i Miasta Opola w tym również od delegacji organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na czele z wiceprezesem Zarządu Krajowego i prezesem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Eugeniuszem Brudkiewiczem oraz Adamem Karcherem prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Ukraina „Nadwórna”. Obie organizacje, które w czasie 25 lat swojej działalności mają największe doświadczenie i duże
zasługi we wszechstronnym rozwoju współpracy Opolszczyzny z Ukrainą. Po części oficjalnej i wystąpieniach dyplomatów z Ukrainy i przedstawicieli władz regionu i Opola odbył się koncert w wykonaniu artystów z Opola i Ukrainy nagrodzony gromkimi brawami publiczności.

Zespół redakcyjny biuletynu
Ze Wschodu i o Wschodzie

odu i o Wschodzie