Zakończenie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie

Dla wszystkich uczniów dzień  22 czerwca br. to najradośniejszy dzień w roku, oczywiście szkolnym. Zakończyła się mozolna uczniowska praca. Rozpoczęły się wakacje. ŻYCZYMY   WSZYSTKIM UCZNIOM ZNAKOMITYCH  WAKACYJNYCH  WRAŻEŃ,  DOBREJ  POGODY  I  ZROWEGO  POWROTU  Z  WAKACJI. Dzień ten jest także okazją do podziękowań. W II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie dziękowano nauczycielom, wychowawcom, wyróżniającej się młodzieży z różne formy aktywności, gratulowano wyników w nauczaniu, ale najbardziej składano serdeczne podziękowania przepojone szczerym szacunkiem Pani Lindzie Wisialskiej – dotychczasowej Dyrektor II Liceum. Nie sposób powtórzyć te szczere  a zarazem uroczysty słowa, które wypowiadali uczniowie. Były bardzo wzruszające. Nasze Stowarzyszenie ma też za co składać podziękowania. Za kadencji Pani Lindy szkoła nawiązała kontakty z sąsiadami z za wschodniej granicy: z kolegami z Briańska-Rosja i Reczycy-Białoruś. Odbywały się międzyszkolne  olimpiady matematyczne i konkursy z dziedziny fizyki, były wzajemne odwiedziny, organizowano spotkania integracyjne ze swoimi kolegami z Herne z Niemiec, Briańska i Reczycy oraz nieskończona ilość „emaili”, itd.  Za swoje osobiste zaangażowanie w krzewieniu dobrosąsiedzkich postaw młodzieży Zarząd Krajowy naszego Stowarzyszenia wyróżnił Panią Lindę Wisialską Medalem MICKIEWICZ-PUSZKIN, który podczas uroczystego zakończenia  roku szkolnego  wręczył Wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek .