XX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej

W „Piwnicy pod Baranami” w Rynku Głównym w Krakowie w dniach 22-24 czerwca 2018 odbyły się eliminacje centralne  jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej,  adresowanego  do studentów filologii rosyjskiej   uniwersytetów. W eliminacjach uczelnianych udział wzięło 27 recytatorów z 15 uczelni.

W jury konkursu, któremu przewodniczyła , aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie  Małgorzata Zawadzka , zasiadały mgr Iwona Wołoszczenko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i aktorka Narodowego Starego Teatru Paulina Puślednik.

W wyniku eliminacji  jury wyłoniono  7 laureatów, w tym 3 pierwsze miejsca:

  1. Walentyna Gryb z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  2. Martyna Strychalska z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
  3. Svetlana Kharitonova z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu

Wyróżnienie otrzymali:

Dorota Chmielnik z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wiktoria Hładko z Uniwersytetu  Łódzkiego

Marta Lak z Uniwersytetu Śląskiego

Daryna Misiura z UMCS w Lublinie

Przewodnicząca jury uzasadniła przyznanie nagród ww. studentom i bardzo wysoko oceniła poziom tegorocznego konkursu.  Uroczystość ogłoszenia werdyktu uświetnili swoją obecnością: prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, który   najlepszym recytatorom, wręczył nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Krajowy SWP-W ( I miejsce – 1000 zł., II miejsce – 750 zł., III miejsce – 500 zł.),    Konsul Federacji Rosyjskiej w Krakowie Siergiej Mańko,  pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studenci i zaproszeni goście wysłuchali   pięknego recitalu  piosenek w wykonaniu Jagi Wrońskiej-Madej, artystki kojarzonej z  „Piwnicą pod Baranami” i  kabaretem Loch Camelot. Organizatorem konkursu była prezes małopolskiego oddziału SWP-W w Krakowie Maria Kaczmarczyk.

Oddziałowi  i Pani Prezes serdecznie gratulujemy.