Kolejne wydawnictwo SWP-W

Po wcześniejszych, wydanych przez Stowarzyszenie, dwóch pozycjach o dziejach Powstania Styczniowego na Ziemi Konińskiej, 22 stycznia, w 157 rocznicę wybuchu tak bardzo ważnego wydarzenia w historii naszego narodu ukazała się ważna książka „Działania zbrojne na ziemi konińskiej w czasie powstania styczniowego 1863-1864”. Autorem tej pracy jest dr Krzysztof Płachciński.W słowie wstępnym do opracowania tak napisał między innymi prof. dr hab. Artur Kijas:

Praca Krzysztofa Płachcińskiego, mimo naukowego charakteru,
o czym świadczą obszerne i liczne przypisy, w sposób przystępny daje przegląd ważniejszych bitew i zmagań powstańczych, ocenę decyzji poszczególnych dowódców, także i tych pochodzących z byłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Podkreśla ogólnonarodowy charakter powstania, bliskie związki, jakie w jego trakcie istniały między Polakami zaborów rosyjskiego, pruskiego  i austriackiego. Uwydatnia zasługi, jakie
w rekrutacji ochotników do powstania położył Komitet Jana Kantego Działyńskiego, uczestnika bitwy pod Ignacewem.

Z dotychczasowej literatury tematycznie związanej z powstaniem styczniowym na ziemi konińskiej jest to opracowanie najpełniejsze.
W drugiej części pracy Autor uwypukla, że wydarzenie to, mimo odległości czasowej, żyje nie tylko we wdzięcznej pamięci mieszkańców regiony, lecz jest także ważnym składnikiem ich wiedzy i patriotyzmu.