Wakacyjny pobyt dzieci z rodzin polskich z Białorusi i Ukrainy

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Lubuski Oddział Wojewódzki, zaprosiło na pobyt edukacyjno-wypoczynkowy do Polski grupę dzieci i młodzieży rodzin polonijnych z Białorusi i Ukrainy oraz województwa lubuskiego. W obozie udział wzięło ok. 60 osób .
Uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami spędzili w Polsce dwutygodniowy pobyt w dniach od 5 do 20 lipca, który był wypełniony różnorodnymi atrakcjami przeplatanymi z częścią edukacyjną w zakresie języka polskiego. Ponadto odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżyli młodzieży obyczaje i kulturę naszego kraju i regionu lubuskiego.
Pierwszy tydzień swojego pobytu grupa spędziła w Łagowie Lubuskim, gdzie aktywnie korzystała ze słonecznej pogody. Możliwość zażywania kąpieli słonecznych i wodnych pod czujnym okiem ratownika to tylko część atrakcji. Uczestnicy chętnie sprawdzali swoje siły w łagowskim parku linowym, a także podczas organizowanych konkursów sportowych, artystycznych i kulturalnych.
Zwiedzili także kilka miejscowości województwa poznając zabytki i odwiedzając lokalne muzea.
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, młodzież wraz ze swoimi opiekunami odwiedziła także zielonogórską Palmiarnię, gdzie koloniści osobiście podziękowali organizatorom za zaproszenie do Polski. Przygotowali także program artystyczny z recytacjami wierszy i polskimi piosenkami. Później zwiedzili miasto.
W drugim tygodniu obozu, koloniści pojechali nad morze do Pobierowa. Dla większości z nich był to pierwszy pobyt nad morzem, więc na pewno długo będą wspominać przyjazd do Polski.
Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu Wspieranie oświaty polonijnej…organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz programu współpracy zagranicznej województwa lubuskiego.
Lubuski Oddział Stowarzyszenia organizuje pobyty wakacyjne dla dzieci i młodzieży od kilkunastu lat
Zatem już myślimy spotkaniach w przyszłym roku. Zatem do zobaczenia za rok!