XXVIII Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich

Wdzięczność, podziękowania w wielu listach i wypowiedziach dla organizatorów XXVIII Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu oraz zamki w Rogowie Opolskim, Głogówku, Krapkowicach i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu

Wróciłam do domu z niewiarogodnym ciepłem w sercu i dużą wdzięcznością! Dotychczas przypominają się ciekawe spotkania i czytania poezji, wieczory z muzyką, niezapomniane wycieczki w przyjemnym towarzystwie.

Chociaż już byłam na Najazdach Poetów, wciąż otrzymuję nowe emocje i poszerzam swoją wiedzę o Polsce, o czym z takim ciepłem dzielę się ze studentami i znajomymi. Serce jest przepełnione wdzięcznością i zachwytem!

Szczerze dziękuję za uwagę, pomoc, humor, dowcipy, i energiczność.

Bardzo przepraszam, że w ostatnim dniu podczas toastu dałam emocjom wolę. To mówiło moje serce. I to było szczerze! Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie і za podarowany nam kawałeczek raju!

Prof. Maria Tkachivska – Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

 W dniach 10-13 października 2017 roku literaci z Białorusi, Czech, Litwy, Rosji, Ukrainy, Węgier i Polski przyjechali na Opolszczyznę aby twórczo uczestniczyć w XXVIII Najeździe Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu oraz zamki w Rogowie Opolskim, Głogówku, Krapkowicach i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu.

Patronat honorowy nad całością przedsięwzięcia objęli:

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła,

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll,

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk,

Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański,

Starosta Powiatu Krapkowickiego Maciej Sonik,

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski,

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak,

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz.

Głównym organizatorem imprez był Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Samorząd Województwa Opolskiego i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu wraz z instytucjami kultury, nauki i oświaty Opola, Brzegu, Krapkowic i Głogówka. Tegoroczna edycja Najazdu rozpoczęła się wieczorem wspomnień o życiu i twórczości węgierskiego poety i zwolennika polskich zrywów niepodległościowych w XIX wieku Sandorowi Petofiemu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu. Gośćmi honorowymi spotkania byli Zoltan Bobory – prezes Towarzystwa Literackiego im. M. Vorosmartyego z węgierskiego Székesfehérvár – laureat wielu nagród literackich, inicjator i organizator wzniesienia Katyńskiego Krzyża Pamięci w Szekesfehervarze, dr József Lukácsy – wiceprezes Towarzystwa Literackiego im. Vörösmartyego, Szekesfehervar oraz Andrzej Straszewski – przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema „Klub Polonia” Székesfehérvár. Podczas spotkania poeci zagraniczni oraz miejscowi  zaprezentowali po jednym swoim wierszu nawiązującym do tematu spotkania. Akcent muzyczny spotkania zapewniły Emilia Kos (skrzypce) i Maria Ruszcka (fortepian i śpiew) z Nysy.

Na uroczystej kolacji w Rogowie Opolskim poeci spotkali się z przedstawicielami władz Krapkowic Sabiną Gorzkullą – wicestarostą i radnymi powiatu, a także z organizatorami Najazdu. Goście otrzymali upominki od gospodarzy wieczoru, a były to filiżanki z nadrukiem budynku Zespołu Szkół Zawodowych Im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Organizatorzy gościom wręczyli teczki, które zawierały program, zaproszenie okolicznościowe, afisz Najazdu oraz polsko-rosyjski przewodnik turystyczny Witamy na Śląsku Opolskim wydany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz publikację Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Oplu Rogów Opolski. Zespół zamkowo-parkowy.

Wieczór uświetniła recitalem o miłości Alicja Tanew z krakowskiej piwnicy artystycznej ATA.

W dniu 11go października uczestnicy Najazdu spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego z Wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym z udziałem organizatorów. Rozmawiano o pierwszych wrażeniach z pobytu w regionie, planach na najbliższe dni, było także wręczenie autorskich tomików poezji i wystąpienie Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusza Brudkiewicza prezentujące 25-lecie działalności Stowarzyszenia.  Następnie poeci pojechali do Brzegu na Zamek Piastów Śląskich by byś świadkami finału Zamkowego Turnieju Poetyckiego dla młodzieży opolskich szkół. Turniej ten, to kontynuacja tradycji sięgającej drugiej połowy XVI wieku, kiedy pod patronatem Jerzego II Piasta na zamku brzeskim odbywały się konkursy poetyckie i recytatorskie żaków Gymnasium Illustre Bregense. Zmagania z poezją i literaturą przyciągnęły do brzeskiego zamku tłumy. Młodzież prezentowała swoje własne utwory poetyckie, a oceniali ich uczestnicy Najazdu. Nagrody dla wyróżnionych uczniów ufundował Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Brzeski oraz Burmistrz Brzegu.

Po Turnieju z prelekcją „Dwa wiekuiste dęby” na temat historii przyjaźni polsko-węgierskiej wystąpił inicjator oraz organizator wszystkich edycji Najazdów Poetów Janusz Ireneusz Wójcik.

Wieczorem tradycyjnie odbył się Maraton artystyczny z udziałem poetów opolskich i gości z zagranicy, gdzie zabrzmiały ich utwory poetyckie.

Uczestnicy spotkania byli również świadkami uroczystego wręczenia przez Eugeniusza Brudkiewicza – Wiceprezesa Zarządu Krajowego i Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Dyplomu Honorowego dla Pawła Kozerskiego z okazji 25-lecia owocnej współpracy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód „ze szczególnym uznaniem                   i wdzięcznością składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za pracę zawodową muzealnika i społeczną w okresie 50-cio letniej działalności na Opolszczyźnie i jako dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Wniósł Pan niekwestionowane zasługi w animację kultury Wschodu i Zachodu, a w szczególności tradycji piastowskiej Śląska Opolskiego”.

Następnie miał miejsce niesamowity recital piosenkarski Alicji Tanew. Spotkanie zakończono wernisażem wystawy grafik Andrzeja Sznejweisa.

Trzeciego dnia Najazdu uczestnicy przenieśli się do Krapkowic, gdzie w Zespole Szkół Zawodowych Im. Piastów Opolskich wzięli udział w ciekawym i twórczym Poranku poetyckim z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły. Następnie spotkali się z młodzieżą w Publicznym Gimnazjum Nr 1 Im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku.

Wieczorem w Muzeum Regionalnym w Głogówku – miasteczku z bogactwem zabytków, nazywanym ze względu na wielokulturowość Klein Berlin albo Małą Warszawą zwłaszcza w okresie pobytu Króla Jana Kazimierza w czasie Najazdu Szwedzkiego na Polskę, miał miejsce poetycko-muzyczny wieczór wspomnień o wybitnych postaciach Głogówka: Rafale Urbanie, Janie Cybisie, Tomaszu Cuberze – zaprezentowanych na 3 wystawach, filmach i wypowiedziach osób, które znały lub współpracowały z wymienionymi bohaterami, a także obecni ich potomkowie.

W piątek Najazd zakończono zwiedzaniem Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz spotkaniem pożegnalnym z organizatorami Najazdu. Organizatorzy zaprosili na kolejny przyjazd na Opolszczyznę w 2018 roku.

Ogółem w spotkaniach z uczestnikami Najazdu wzięło udział ponad 600 osób, a prezentację swojej twórczości prezentowało 30 literatów zagranicznych i krajowych, gdzie każdy z nich występował co najmniej sześciokrotnie.

Kierownictwo artystyczne i organizacyjne imprezy pełnili Janusz Ireneusz Wójcik – Doradca Marszałka Województwa Opolskiego i Eugeniusz Brudkiewicz – Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie