Białoruskie Ludowe Ikony w Centrum Kultury Prawosławnej

15 października w Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie odbyło się otwarcie wspaniałej wystawy prezentującej Białoruskie Ludowe Ikony z XIX i XX wieku. Organizatorami wystawy są Centrum Kultury Prawosławnej, Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie oraz Ambasada Republiki Białoruś w Polsce. Podczas wernisażu odbyła się także prezentacja  książki „Bliski mi Wschód” oraz  autorskie spotkanie z Panią Anną Radziukiewicz.  Wśród licznie przybyłych na otwarcie wystawy obecny był także Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll.

Zachęcamy do odwiedzenia tej wspaniałej wystawy.