XXVI Ogólnopolski Festiwal „ Piosenka Białoruska 2019”

Dnia 2019.03.01  w budynku Opery Podlaskiej w Białymstoku odbył się Koncert Galowy XXVI  Ogólnopolskiego Festiwalu „ Piosenka Białoruska 2019 . Festiwal ma na celu promocję i prezentację białoruskich zespołów artystycznych. Jest to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju. Głównym organizatorem festiwalu jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Polsce.

Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Jednym ze sponsorów Festiwalu było Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Podczas Koncertu Galowego wystąpili laureaci eliminacji centralnych festiwalu. Koncert uświetniły zespół z Białorusi: Państwowy Zespół Tańca i Pieśni Republiki Białoruś.

Wśród gości zaproszonych byli: Ambasador Republiki Białoruś pan Aleksandr Averjanov,  Konsul Generalna Republiki Białoruś w Białymstoku pani Alla Fiedorova, przedstawiciele wojewody i  marszałka województwa, prawosławny biskup supraski Andrzej, Honorowi Konsulowie Czarnogóry i Bułgarii oraz przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód na festiwalu w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego Józefa Brylla reprezentowali – prezes  Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego –Witalis Kuryłowicz wraz z v-ce prezes panią Agnieszką Nazaruk -Zdanuczyk.