Obchody święta „ Kaziuki” w Grodnie

Członkowie Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód w Białymstoku na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi  Oddziału Grodzieńskiego / z którym Oddział ma podpisane porozumienie o współpracy/, wzięli w dn. 2019.03.03 udział w corocznie obchodzonym uroczyście w Grodnie święcie „ Kaziuki”. Grupa naszych członków w liczbie 23 osób brała aktywny udział w uroczystościach oraz imprezach kulturalnych im towarzyszących. Na scenach wystąpiły zespoły wokalno-muzyczne z Polski, Litwy oraz Białorusi.

Delegacja złożyła życzenia imieninowe panu Kazimierzowi Znajdzińskiemu przewodniczącemu Grodzieńskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi wraz ze skromnym upominkiem. Głównym organizatorem wyjazdu był pan Andrzej Haściłowicz – członek Prezydium Zarządu Podlaskiego Oddziału.