Spotkanie z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej

W Domu Przyjaźni na  Marszałkowskiej  w dniu 28 lutego 2019 r. gościliśmy JE Ambasadora Federacji Rosyjskiej  Sergieja  Andrejewa. Była to kolejna wizyta w cyklu „Spotkania z  dyplomatami” organizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i współpracujące z nami Stowarzyszenia. Inicjatorem czwartkowego spotkania było Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja,  a omawianym tematem   „Aktualne problemy współpracy polsko – rosyjskiej i możliwości poprawy sytuacji w kontaktach dwustronnych”. Wizyta Pana Ambasadora spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu środowisk. Uczestnicy spotkania  wypowiadali się na temat aktualnej sytuacji w relacjach Polski z Rosją  i zadawali wiele pytań na które odpowiadał JE. Zgłoszono szereg ciekawych propozycji, których realizacja może pomóc w łagodzeniu trudnych relacji pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską.