XXV Puchar Wyzwolenia

21 stycznia na strzelnicy LOK w Nowym Sączu rozegrano tradycyjnie Zimowe Zawody Strzeleckie o Puchar Wyzwolenia. Na starcie stanęło w różnych kategoriach wiekowych 125 uczestników, którzy strzelali z broni kulowej i pneumatycznej. Stowarzyszenie po raz 25 było współorganizatorem imprezy fundując puchary, medale, nagrody i grochówkę. Zawodami uczczono 72 rocznicę wyzwolenia Sądecczyzny spod okupacji hitlerowskiej przez wojska radzieckie.