Rozmowy w Gdańsku

20 stycznia Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Anna Firlej spotkali się z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotrem Kowalczukiem,  w  którym uczestniczyła Anna Kieturakis z Kancelarii Prezydenta Gdańska. Głównym tematem rozmów podczas spotkania było przygotowanie i przeprowadzenie Tygodnia Kultury Białoruskiej, w czasie którego zrealizowany będzie projekt pod roboczym tytułem „Dyplomacja Miast”. Projekt będzie realizowany przez Miasto Gdańsk, Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Uzgodniono podstawowe zadania i terminy a także zadania dla każdego z organizatorów. W najbliższych dniach przygotowany zostanie szczegółowy  program  przedsięwzięcia, które realizowane będzie pomiędzy 24 a 28 kwietnia br. Uczestnictwo w projekcie zapowiedziały miasta z Białorusi, które współpracują z Gdańskiem i  jednostkami administracyjnymi województwa  pomorskiego.

Tego samego dnia Józef Bryll i Anna Firlej spotkali się w siedzibie Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Gdańsku z Konsulem Generalnym Siergiejem Michniewiczem. Podczas spotkania omówiono przygotowania do realizacji wspólnego projektu oraz problemy współpracy Konsulatu Generalnego ze Stowarzyszeniem. Oddział w Gdańsku od  kilku lat realizuje z  Konsulatem Generalnym Republiki Białoruś wiele wspólnych projektów, które dobrze wpisują się w realizację rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków.