Podziękowanie od Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1