XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Droga Ku Wzajemności”

W dniach 18-19 października 2019 w Białymstoku odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga Ku Wzajemności”.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce i Uniwersytet w Białymstoku ze strony polskiej oraz Urząd Wojewódzki w Grodnie i Uniwersytet im. Janki Kupały ze strony białoruskiej.

Udział w Konferencji wzięło udział wielu naukowców reprezentujących różne uczelnie w Polsce oraz na Litwie i Białorusi.

Konferencję rozpoczęły obrady plenarne na których zostały wygłoszone cztery wprowadzające referaty.

W drugiej części konferencji odbyły się obrady w czterech sekcjach tematycznych:

–  sekcja językoznawcza,

–  sekcja historyczna,

– sekcja kulturowa,

– sekcja literacka.

W trakcie obrad sekcji zostało wygłoszonych około czterdziestu referatów tematycznych.

Podlaski Oddział Wojewódzki SWP –W uczestniczy w konferencji, która odbywa się corocznie / przemiennie – w Białymstoku oraz  w Grodnie/.

W tegorocznej konferencji udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku, władz uczelni- organizatorów / Uniwersytetów w Grodnie i Białymstoku/, władz wojewódzkich obwodu grodzieńskiego oraz władz Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce. Związek Polaków na Białorusi reprezentowali – prezes Zarządu Głównego pan  Łysy oraz prezes Oddziału Grodzieńskiego – pan Znajdziński. Honorowym gościem był poseł na Sejm Rzeczypospolitej pan Eugeniusz Czykwin.

Na zaproszenie organizatorów w  Konferencji wziął udział  prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W – Witalis Kuryłowicz.