XVII FESTIWAL FILMOWY OPOLSKIE LAMY 4-12.X.2019. WOLNOŚĆ KINA. NAGRODA HONOROWEJ LAMY DLA KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO

Wolność kina to hasło wiodące 9-dniowej pasjonującej przygody z twórcami filmowymi i gwiazdami kina , oraz możliwość zobaczenia najbardziej poruszających filmów światowej i polskiej kinematografii.

W 9-ciu obiektach festiwalowych; kinach, teatrach, muzeach, bibliotece mieszkańcy Opola mogli obejrzeć premiery i filmy przedpremierowe w cyklach filmowych: kino Wolność, Konkurs Główny, Panorama Kina Światowego, Panorama Kina Polskiego, Dokumentalna Odsłona Kina, Retrospektywy, Seriale, Wydarzenia towarzyszące.

Podczas 17. Festiwalu Honorową Nagrodę otrzymał Krzysztof Zanussi, jeden z najznamienitszych reżyserów polskiego kina, scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof.

Dominowały filmy zagraniczne i polskie, w tym 2 filmy rosyjskie: „Lewiatan” w reżyserii A. Zwiagincewa, przedpremierowy pokaz filmu, nominowanego do Oscara „Wysoka dziewczyna” w reżyserii Kantemira Bałaganowa oraz „Pancernik Potiomkin” S. Eisensteina, z muzyką na żywo.

Także widzowie mogli zobaczyć  2 filmy dokumentalne białoruskie, startujące poza konkursem: „Czysta sztuka” i  „Summa”. Po projekcjach odbyły się spotkania z reżyserami, podczas których otrzymali dyplomy z podziękowaniem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  wręczone przez Eugeniusza Brudkiewicza, Wiceprezesa Zarządu Krajowego Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód,  Darii Ogon Członka Prezydium OSWPW i Natalię Sharamet działaczkę Stowarzyszenia,  dla Andreja Kutsily, reżysera „Summy”, asystentki reżysera Viktorii Shablouskiej oraz Maksima Shveda, reżysera dokumentu „Czysta Sztuka”.

Obydwie panie i Michał Jakubik, jako członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wnieśli znaczący wkład i pomoc w realizacji programu 17. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy w czasie gali końcowej ze szczególnym podkreśleniem  opieki nad artystami i gośćmi z Białorusi i Polski.

Na Gali Finałowej w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, 10 laureatom poszczególnych konkursów wręczono nagrody Grand Prix i wyróżnienia, które były przyznane w trzech kategoriach: dramat, fabuła i animacja. Natomiast w konkursie filmów amatorskich, osobne jury, przyznała jedną nagrodę Grand Prix.

Imprezy festiwalu odwiedziło ponad 7 tysięcy widzów.

Głównym organizatorem Festiwalu Filmowego jest Stowarzyszenie Opolskie Lamy wraz z licznym zapleczem współorganizatorów, sympatyków i wolontariuszy.