KSIĄŻKA JANA COFAŁKI HOŁDEM DLA KOBIET ZE ŚLĄSKA

Promocja książki Jana Cofałki „Ślązaczki. Od kopciuszka śląskiego do miliarderki z Ustronia” zorganizowana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Muzeum Śląska Opolskiego wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców Opola podobnie, jak wcześniej na promocji w Warszawie odbiła się dużym echem w mediach z licznymi publikacjami nawet do 2,5 strony w Nowej Trybunie Opolskiej.

Wysoka ocena wszystkich sześciu książek Jana Cofałki, którą opublikowali lub wygłosili w czasie laudacji prof. Stanisław Sławomir Nicieja, prof. Jan Miodek, prof. Michał Lis, wybitny polski literat Wiesław Myśliwski  i wielu innych wypowiedzi wybitnych specjalistów potwierdzają opinię, wyrażaną w czasie sześciu promocji przez nasz oddział wszystkich wcześniejszych wydawnictw autora.

Najwyższe zainteresowanie i ocenę zawarł w Liście Gratulacyjnym Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, skierowanym do Jana Cofałki, nazwał książkę pięknym hołdem dla kobiet, wywodzących się ze Śląska.