Pamięć o bohaterskim czynie

25 czerwca we wsi Gradzanowo w Powiecie Żuromin na cmentarzu parafialnym odbyła się skromna uroczystość związana z obchodzonym w Rosji Dniem Partyzanta. Na tym cmentarzu została pochowana poległa, wyzwalając nasze ziemie z pod okupacji hitlerowskiej Bohater Związku Radzieckiego Anna Morozowa. Pamięć o czynie Ani jest obecna do dziś o czym mogą świadczyć chociażby kwiaty i znicze na jej mogile. Delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Stowarzyszenia i Ryszard Tomalak – Prezes Oddziału Mazowieckiego spotkała się z władzami Gminy i Proboszczem Parafii w Gradzanowie, aby podziękować za opiekę nad tym miejscem pamięci. Szczególna wdzięczność należy się Proboszczowi Księdzu Kanonikowi Romanowi Tomaszewskiemu zarządzającemu tym cmentarzem. Troska o miejsca pamięci doskonale wpisuje się w działania Stowarzyszenia na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami.