Seminarium w Olsztynie

22 października br. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego odbyło się międzynarodowe seminarium nt. „Partnerstwo wschodnie – rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami”. Idea  jego odbycia zrodziła się na  podstawie dotychczasowych kontaktów Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenia Gmin „Polskie zamki gotyckie” z obwodem kaliningradzkim. Rozszerzenie tej współpracy o kraje  na Wschodzie   stało się podstawą do wystąpień i przebiegu seminarium. Organizatorami seminarium byli: Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział w Olsztynie,  Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału  Humanistycznego Uniwersytetu  Warmińsko – Mazurskiego oraz Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie” a  na obrady przybyli:  Ambasadorzy Armenii JE Samvel Mkrtchian , Białorusi JE Władimir Czuszew , Kazachstanu JE Margułan Bajmukhan , Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Andriej Potiomkin , Z-ca Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marcin Kuchciński , Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz  kierownictwo Uniwersytetu .  Uczestników seminarium powitali: inicjator i główny organizator prezes Oddziału SWP-W w Olsztynie Wiesław Łubiński, prorektor ds. nauki UWM prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski  i dziekan Wydziału  dr hab. Andrzej Szmyt.  Ciepłe słowa do przybyłych skierowali Marszałek Marcin Kuchciński oraz  w imieniu Prezydenta Stanisław Gorczyca -Sekretarz Miasta. W seminarium uczestniczyli także: prezes SWP-W Józef Bryll,  prezes SWP-R Jerzy Smoliński, wiceprezes SWP-W- prezes Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Anna Firlej, prezes Polsko- Kazachstańskiej Izby Handlowo -Przemysłowej Piotr Guzowski, wiceprezes Stowarzyszenia Polska – Armenia Nona Buniatyan, prezes Grupy WM- wydawcy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”, naukowcy, studenci, przedstawiciele samorządów i różnych instytucji, młodzież
z Kaliningradu, która brała także  udział   w historycznej grze terenowej. Ciekawe wystąpienia i prezentacje multimedialne Ambasadorów oraz prezesa Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej stanowiły podstawę do dyskusji i rozmów o tych krajach. W swoim wystąpieniu prezes J. Bryll podkreślił znaczenie współpracy organizacji pozarządowych w promowaniu krajów zza wschodniej granicy, role dyplomacji społecznej, rozwijanie dobrosąsiedztwa i kontaktów młodzieży. Obrady seminarium toczyły się głownie wokół trzech problemów; biznesu ze zwróceniem uwagi na możliwości współpracy gospodarczej, kultury i turystyki oraz kuchni i kulinariów. Serdecznie gratulujemy Oddziałowi SWP-W w Olsztynie inicjatywy i realizacji wydarzenia. Szczególne  podziękowania składamy prezesowi Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Olsztynie  Wiesławowi Łubińskiemu.