XIX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej

W Krakowie w dniach 23-25 czerwca 2017 roku, na „Scenie pod Ratuszem” w Rynku Głównym  odbyły się eliminacje centralne  XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej,  adresowanego  do studentów filologii rosyjskiej z  uniwersytetów, w których    udział wzięło 24 recytatorów z 15 uczelni. W jury konkursu, któremu przewodniczyła , aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie  Małgorzata Zawadzka zasiadały mgr Iwona Wołoszczenko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i aktorka Narodowego Starego Teatru Paulina Poślednik. W wyniku eliminacji  jury wyłoniono  7 laureatów, w tym 3 pierwsze miejsca:

I   Sławomir Szostak  z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

II  Konrad Wójcik z Uniwersytetu Śląskiego

III Stanisław Strunin z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wyróżnienie otrzymali:

Swietłana Charytonowa z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu

Dawid Kuśmierz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Marta Lak z Uniwersytetu Śląskiego

Julia Lipkowska z Uniwersytetu w Bydgoszczy

Jury bardzo wysoko oceniło poziom tegorocznego konkursu. Uroczystość ogłoszenia werdyktu uświetnili swoją obecnością: prezes   Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, Konsul Federacji Rosyjskiej w Krakowie Konstantin Szykin, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Saturnin Kampioni i  pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prezes  Stowarzyszenia Józef Bryll wręczył najlepszym recytatorom  nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Krajowy SWP-W ( I miejsce – 1000 zł., II miejsce – 750 zł., III miejsce – 500 zł.).   Na zakończenie eliminacji centralnych studenci i zaproszeni goście wysłuchali wspaniałego recitalu artystów kabaretu Loch Camelot Jagi Wrońskej i Kazimierza Madeja. Organizatorem konkursu była prezes małopolskiego oddziału SWP-W w Krakowie Maria Kaczmarczyk. Serdecznie gratulujemy.