Uroczyste odsłonięcie pomnika radzieckiego po remoncie w Mikolinie

W dniu 22 czerwca odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego żołnierzom radzieckim, który powstał w 1945 roku i upamiętnia żołnierzy I Frontu Ukraińskiego, których 600-700 zginęło podczas forsowania Odry pod Mikolinem (województwo opolskie).

Pomnik z każdym rokiem był w coraz gorszym stanie i jego remont był wielkim wyzwaniem dla Stowarzyszenia Kursk z Mazur, wspomagającego samorządy lokalne w zakresie opieki nad miejscami pamięci różnych formacji wojskowych objętych ochroną przez prawo Państwa Polskiego.

Według informacji i opinii szefa stowarzyszenia Jerzego Tyca remont trwał dwa lata, bo jest to największy i najpiękniejszy obiekt upamiętniający poległych czerwonoarmistów na terenie naszego kraju.

Pomnik nie posiada żadnych zakazanych przez prawo symboli i jest poświęcony żołnierzom, którzy walczyli z faszyzmem.

Głównym organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Kursk, na które przyjechali liczni goście oficjalni, m.in. Konsul Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Igor Oszczepkow, zastępca Attaché Wojskowego, Lotniczego i Morskiego Ambasady Federacji Rosyjskiej w RP ppł. Maksym Mironow oraz delegacje organizacji z Federacji Rosyjskiej wspomagających remont z Kaliningradu, Moskwy, Petersburga itd., którzy w imieniu swych organizacji  a także władz swojego terenu działania przyznali i wręczyli medale, dyplomy i wyróżnienia i gratulacje przede wszystkim dla głównego inicjatora i wykonawcy tego wielkiego przedsięwzięci Jerzego Tyca oraz współorganizatorów ze strony polskiej i rosyjskiej w tym dla Jolanty Zagłoby, sołtysa wsi Mikolin.

Po przemówieniach przedstawicieli zaproszonych głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miasta w Lewinie Brzeskim dziękując organizatorom i wykonawcom przeprowadzającym remont, a następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji i organizacji przybyłych na uroczystości.

Podniosłym elementem spotkania było poświęcenie umieszczonego na pomniku prawosławnego krzyża przez proboszcza Parafii Prawosławnej ks. prot. Stanisława Stracha z Kędzierzyna-Koźla.

Następnie delegacje zagraniczne i krajowe złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przed pomnikiem, a następnie uczestnicy uroczystości udali się na most na Odrą aby wrzucić kwiaty do rzeki którymi upamiętnili żołnierzy poległych w czasie forsowania w 1945 roku.

W uroczystości uczestniczyły i złożyły kwiaty również delegacje Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód z Opola i Wrocławia na czele z prezesami Oddziałów Eugeniuszem Brudkiewiczem i Andrzejem Mordelem.

Wyrazy uznania dla organizatorów uroczystości wyremontowania pomnika i uporządkowania terenu około pomnikowego przekazywali mieszkańcy okolicznych miejscowości przybyłych na uroczystości.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

„Ze Wschodu i o Wschodzie”