Prezes Oddziału Śląskiego Menedżerem 25 -lecia

22 Śląska Gala BCC, która odbyła się w niedzielę, 11 czerwca 2017 r., na terenach Zameczku Myśliwskiego Promnice, jak co roku zgromadziła środowiska intelektualne, finansowe i polityczne regionu.  Oficjalna część Gali rozpoczęła się od uroczystości wręczenia odznaczenia państwowego i wojewódzkiego Krzysztofowi Struzik z Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Wręczono nagrody w konkursie Cezary Śląskiego Biznesu. Dwóch członków Loży Katowickiej BCC otrzymało statuetkę Cezara, a pięciu odebrało Diament do statuetki, potwierdzając, że utrzymują wiodącą pozycję na rynku a ich firmy nieustannie się rozwijają. Następnie wręczono złote statuetki Menedżera 25-lecia przedsiębiorcom, którzy od 25 lat z sukcesami, łączą rozwój firmy z działaniem na rzecz idei przedsiębiorczości. Jednym z laureatów statuetki Menedżera 25-lecia został Marek Rasiński – Prezes  Śląskiego  Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Podczas Gali śląscy przedsiębiorcy w odpowiedzi na apel Eugeniusza Budnioka o pomocy dla potrzebujących i pokazaniu Ludzkiej Twarzy Biznesu wręczyli czeki z darowiznami oraz przekazali stypendia studentom, sportowcom, domom dziecka, fundacjom, szkołom, uczelnią i organizacjom pożytku publicznego na kwotę ponad 200 000 zł.  Śląska Gala, jak co roku miała wyjątkową oprawę muzyczną. Goście bawili się przy muzyce zespołu LOTHARSI z wokalistami Anną Jakiesz-Błasiak, Mikołajem Królem i Dawidem Dziwoki oraz mieli okazję obejrzeć występ taneczny Sabiny Langner i Flaunnette Mafa oraz Magdy Dederko i Kacpra Pawłowskiego.     .Kuluarowe rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych, a zebranych gości do samego końca nie opuszczał dobry nastrój. Panu Prezesowi Markowi Rasińskiemu serdecznie gratulujemy.