XI międzynarodowe spotkanie miłośników archeologii

Koniński Oddział SWP –W, Muzeum Okręgowe w Koninie przy udziale władz samorządowych Gminy Orchowo zorganizowali XI Międzynarodowy Obóz Archeologiczny „Rękawczyn 2017”. Spotkanie w którym wzięli udział profesjonalni archeolodzy, studenci historii i archeologii, badacze antropolodzy i po prostu pasjonaci wolontariusze tych dziedzin nauki z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy miało miejsce w Gminie Orchowo w Wielkopolsce we wsi Rękawczyn w dniach 22 lipca do 13 sierpnia. Tegoroczne prace tej grupy kontynuowane były na stanowisku ubiegłorocznym, bowiem jest to stanowisko ciekawe ze względu na odkrywane tam różne epoki. Ważnym jest także fakt, iż jest to miejsce na którym przed wiekami znajdował się kościół wraz z przyległym cmentarzem , a teraz jest to pole orne.  Przebiegowi obozu nie sprzyjała kapryśna pogoda. Wykonywane  prace psuła spiekota lub ulewy zalewające wykopy. Niemniej jednak młodzi uczestnicy poradzili sobie i z tą przeszkodą .  Efektem ich pracy  jest znalezienie wiele cennych przedmiotów. Zbadano wydobyte szczątki ludzi tam żyjących. Wykopane  eksponaty stanowią bezcenny materiał badawczy. Nie jest to jednak wszystko. Ważną, jeżeli nie najważniejszą wartością tego spotkania było  wzajemne  poznanie się i  dobre współdziałanie w grupie międzynarodowej. Organizatorzy zorganizowali kilka wycieczek. Finałem obozu była tradycyjna konferencja, na której badacze podzielili się swoją wiedzą z przybyłymi na nią mieszkańcami Orchowa i okolic. Na  miejscu, na którym znajdował się cmentarz i kościół a prowadzone były prace archeologiczne ustawiono krzyż pamiątkowy. Szczątki ludzkie podobnie ja w roku ubiegłym zostaną pochowane na miejscowych cmentarzach. Na zakończenie prac prowadzonych przez uczestników obozu odbyła się  II Międzynarodowa Konferencja Archeologiczno – Historyczna „My – wczoraj, dziś i jutro….”, którą przeprowadzono w kościele pw. Wszystkich Świętych w Orchowie. Otwarcia konferencji dokonali; Wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek, proboszcz Parafii Maciej Sarbinowski oraz Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal. Wyniki prac badawczych w czasie trwania obozu przedstawili mgr Krzysztof Gorczyca – kierownik projektu, który zaprezentował wyniki badań archeologicznych na stanowisku w Rękawczynie,  prof. dr hab. Krzysztof Szostek, który zapoznał z badaniami bioarcheologicznymi pt. „Czytanie z kości”, Kierownik Działu Naukowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Tomasz Janiak, który wygłosił wykład nt. „Z badań nad kryptami grobowymi w katedrze gnieźnieńskiej” oraz Ks. Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie Maciej Sarbinowski , który przedstawił historię parafii. Uczestniczący w konferencji prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód Józef Bryll w swoim wystąpieniu  podkreślił znaczenie wspólnych działań prowadzonych przez młodych archeologów dla rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z sąsiadami Polski oraz wspaniałą promocję  dla gminy Orchowo jaką powoduje realizacja projektu i odbywana konferencja. Nasze Stowarzyszenie reprezentował także Wiceprzewodniczący KKR Kazimierz Pałasz. Serdecznie

Gratulujemy organizatorom

Więcej o przebiegu obozu i atmosferze tego spotkania można zobaczyć na

https://www.facebook.com/events/1890859704535848