Gościnne Lubuskie

Jak co roku Lubuski Oddział Stowarzyszenia  Współpracy Polska – Wschód w Zielonej Górze zorganizował 2 tygodniowy wakacyjny pobyt młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy . Młodzież spędzała czas na przełomie lipca i sierpnia w Lubrzy i Zielonej Górze .  Dzieci zwiedzały Łagów ,Międzyrzecz , Świebodzin , Berlin , Górzykowo, Drzonków i Drzonów. Tydzień spędzili w Zielonej Górze w której uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych zwiedzali muzea , pływali galerami po Odrze , odbywali zajęcia w Ośrodku Pięcioboju Nowoczesnego , organizowali własne konkursy i plenery oraz czas na basenie.  Jednocześnie doskonalili znajomość języka polskiego i poznawali historię oraz geografię Polski.

W zgrupowaniu uczestniczyło 30 osób wraz z kilkoma polskimi rówieśnikami . Młodzież miała okazję wielu spotkań z władzami miasta , artystami  i Sybirakami , którzy przekazywali swoją wiedzę i przeżycia. Obóz w całości zorganizowany został przez działaczy i wolontariuszy LOW Stowarzyszenia, a odbył się dzięki wsparciu Prezydenta Miasta , Zarządu Województwa Lubuskiego i wielu sponsorom . Wszystkim im dziękujemy bo stali się twórcami pobytu tej młodzieży.

Na zakończenie były łzy i okrzyki że „ chcemy wracać tu ponownie bo mamy tu przyjaciół „