Współpraca z Polonią

W Płocku, woj. mazowieckie, przebywała 18-osobowa grupa liderów polskich organizacji polonijnych z czterech obwodów Federacji Rosyjskiej, a mianowicie Republiki Autaj, Ałtajskiego Kraju, Obwodu Kiemierowo i Obwodu Omskiego oraz z Kazachstanu i Mołdawii. Szefową grupy oraz współorganizatorem i koordynatorem dwutygodniowego kursu szkoleniowego była Wanda Jarmolińska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Obwodu Ałtajskiego „Dom Polski” w Barnaule. Przedstawiciele Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska Rosja, Jerzy Smoliński i Leszek Słomkowski, 11 sierpnia 2017 r., spotkali się w Płocku z uczestnikami kursu i przeprowadzili rozmowy z Panią Wandą Jarmolińską. W trakcie rozmów nawiązano do pozytywnie przeprowadzonego przedsięwzięcia „Ałtajska wiosna w Warszawie” (17 – 21 maja 2017 r.) i Ogólnopolskiego Konkursu dla studentów „Wiedza o Rosji” (19 maja br.). Omówiono też stan przygotowań polskiej 12-osobowej delegacji (zwycięzców Konkursu „Wiedza o Rosji”) do wyjazdu do Ałtajskiego Kraju (9 – 17 września br.). Polska delegacja będzie aktywnie uczestniczyła w licznych wydarzeniach w ramach imprezy „Warszawska Jesień w Ałtaju”, w tym w spotkaniu z uczestnikami Konkursu dla studentów wyższych uczelni z Syberii „Wiedza o Polsce”, czterech wyższych uczelni Barnaułu, organizacjami studenckimi i polonijnymi w Ałtajskim Kraju. Członkowie naszej delegacji będą też obecni na Zjeździe Organizacji Polonijnych z Syberii, który odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. w Barnaule, na której referaty z polskiej strony wygłoszą prof. Józef  Tymanowski i dr Patrycja Spytek z Uniwersytetu Warszawskiego na temat roli organizacji polonijnych w przełamywaniu obecnego kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich.

Wymieniono też poglądy na temat planu współpracy naszych Stowarzyszeń z Polonią z Ałtaju w 2018 r.