X Międzynarodowy Turniej Halowej Mini Piłki Nożnej w Grodnie

W dniach 2019.11.23-24 w Grodnie na Białorusi odbył się Jubileuszowy X  Międzynarodowy Turniej Halowej mini Piłki Nożnej. W Turnieju mogły uczestniczyć drużyny zaproszone przez organizatora, którym był Związek Polaków na Białorusi- Oddział Grodzieński. Zawodnicy biorący udział w zawodach musieli mieć ukończone 40 lat.

Na zaproszenie organizatora udział w Turnieju wzięła reprezentacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP -W. W zawodach uczestniczyły drużyny z Rosji, Białorusi, Litwy oraz Polski.

Na szczególną uwagę zasługuje dobra organizacja Turnieju, którym kierował przewodniczący Oddziału Grodzieńskiego Związku Polaków na Białorusi pan Kazimierz Znajdziński oraz duch sportu i serdeczna atmosfera. Drużyna z Białegostoku zdobyła puchar  „ Fair play”. Kierownikiem grupy uczestniczącej w Turnieju  była pani Agnieszka Nazaruk – Zdanuczyk wiceprezes Podlaskiego Oddziału SWP-W, kapitanem drużyny białostockiej -pan Sławomir Trochimczyk.