Wizyta delegacji z Federacji Rosyjskiej

W dniach 19 – 23 listopada 2019r. przebywała w Polsce delegacja reprezentująca Stowarzyszenie Współpracy Kulturalnej i Biznesowej z Polską oraz Państwowy Uniwersytet Obwodu Moskiewskiego, której przewodniczyła prof.dr.hab. Maryna Gałkina . Zrealizowany, bogaty program pobytu delegacji przewidywał między innymi: rozmowy z Kierownictwami i Aktywem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Polska – Rosja, wyjazd do Muzeum Rzeźby w Orońsku i do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Radomiu, spotkanie z Kierownictwem Wyższej Szkoły Wszechnica Polska, rozmowy z członkami Kierownictwa komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, zwiedzenie naszej stolicy Warszawy. Delegacja przeprowadziła rozmowy z dyplomatami Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. W trakcie wizyty realizowany był także projekt pt. „ Sztuka piękna i stosowana w Rosji – duchowe zwierciadło człowieka”. Jednym z wydarzeń w realizacji projektu była eksponowana w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury wystawa prac dyplomowych absolwentów Państwowego Uniwersytetu Obwodu Moskiewskiego/ matrioszki, lalki, obrazy i ręcznie malowane tace/. Członkowie delegacji przeprowadzili warsztaty malarskie cieszące się niezwykłym zainteresowaniem. Pobyt i rezultaty wizyty oceniamy bardzo pozytywnie. Przyjęte ustalenia współpracy z polskimi instytucjami kultury i nauki mogą znamionować powolne przełamywanie  trudnych relacji polsko-rosyjskich. Stowarzyszenie  dołoży wszelkich starań, aby kontynuować bezpośrednie kontakty z Federacją Rosyjską.