Bogactwo interesujących imprez w czasie III Międzynarodowego Forum Literackiego i XXX Najazdu Poetów na Śląsk Opolski

W dniach 13-16 listopada w Opolu, Rogowie i Brzegu odbyło się III Międzynarodowe Forum Literackie i XXX Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu. Wydarzenia zorganizowali: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biblioteka Wojewódzka, Uniwersytet Opolski, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Brzegu oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu. Program, obejmujący kilkanaście imprez był realizowany wspólnie z przedstawicielami środowisk twórczych, kulturalnych i naukowych z Czech, Litwy, Polski, Rosji, Węgier i Ukrainy. Realizację programu rozpoczęło wystąpienie   Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka. Po otwarciu sympozjum głos zabrał Prezes SWP-W Józef Bryll prezentując rolę i miejsce Stowarzyszenia we współpracy z krajami Wschodu i Zachodu. Złożył gratulacje Województwu Opolskiemu  za owocną współpracę  i  zorganizowanie tak wspaniałej imprezy jaką jest XXX Najazd Poetów. Na zakończenie wystąpienia poinformował zebranych o decyzjach Kapituły i Zarządu Krajowego przyznających Medale Mickiewicz-Puszkin:  prof.dr.hab. Stanisławowi Sławomirowi Nicieji za wybitne osiągnięcia i zasługi w poszukiwaniu prawdy i pielęgnowanie śląsko-kresowej pamięci; Januszowi Ireneuszowi Wójcikowi za inicjatywę i  wzorową organizację dotychczasowych 29. Najazdów Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu oraz dla trzech szkół Województwa Opolskiego za wieloletnie zaangażowanie w realizację imprez o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz owocną współpracę ze Stowarzyszeniem. Sala z owacją przyjęła uhonorowanie osób i szkół. Główny referat podczas  sympozjum nt.  kulturotwórcza rola uniwersytetów   wygłosił prof. Stanisław Sławomir Nicieja, którego tematem była  „Kulturotwórcza rola uniwersytetów wcześniej, dziś i w przeszłości”. Podzielił  się także osobistymi doświadczeniami na drodze do budowania europejskiej wspólnoty. Następnie prezentację działalności w zakresie kulturotwórczej   wygłosili pezedstawiciele  Uniwersytetów z Wilna, Krakowa, Iwano-Frankiwska i pozostałych. Po sympozjum uczestnicy   udali się na Wzgórze Uniwersyteckie, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikami wybitnych twórców kultury.  W czasie składania kwiatów poeci recytowali wiersze w języku polskim lub ojczystym swojego kraju. W tym dniu o godzinie 17 w Bibliotece Wojewódzkiej odbył się maraton poetycko-muzyczny – prezentacja twórczości gości Najazdu Poetów, na którym Teresa Nietyksza prezentowała wiersze  wybitnego rosyjskiego poety Sergieja Jesienina w tłumaczeniu własnym. W następnym dniu  Najazd Poetów realizowany był na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu oraz w wielu szkołach, gdzie  odbyły się  spotkania uczniów z poetami.  Odbył się także Turniej Poetycki dla uczniów brzeskich szkół podstawowych i średnich, w którym wystąpiło ponad 50 uczestników , prezentujących swoją twórczość, ocenianą przez Jury Zamkowego Turnieju Poetyckiego. Jury przyznało nagrody za 1,2,3 miejsce w kategorii szkół średnich oraz nagrody za 1,2,3 miejsce w kategorii szkół podstawowych.  Nagrody ufundowane zostały przez Marszałka Województwa Opolskiego, Burmistrza Brzegu, Starostwo Powiatu Brzeskiego, Dyrektora ZSZ nr 1 w Brzegu i wiele innych,  a wręczenia dokonali :  Burmistrz Miasta Brzegu Jerzy Wrębiak, Monika Jurek, reprezentująca Marszałka Województwa oraz Dyrektor ZSZ nr 1 Łukasz Denys. Jury wystawiło wysoką ocenę twórczości poetyckiej tegorocznych uczestników. W godzinach wieczornych tego dnia odbył się koncert galowy XXX Najazdu Poetów „30 lat minęło jak jeden dzień”.  Informację o  jubileuszu wygłosił Janusz Ireneusz Wójcik, następnie goście najazdu wygłosili wiersze  i zaśpiewali piosenki do wierszy: J. Kozarzewskiego, Z. Herberta, Cz. Miłosza, J. Eichendorffa. W koncercie uczestniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak i Eugeniusz Brudkiewicz- Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W, który wysoko ocenił organizacje wszystkich imprez odbywających się w Brzegu.  Uczestnicy koncertu galowego odwiedzili specjalnie przygotowaną wystawę  „Najazd Poetów w obiektywie” Jerzego Stemplewskiego i malarstwa prof. Moniki Kamińskiej. W ostatnim dniu  Najazdu uczestnicy z kraju i zagranicy zwiedzali zabytki i muzea Opola.     

„Ci, którzy czytają poszerzają swoją świadomość, a zmniejsza się im ego. Tym, którzy nie czytają, puchnie ego i kurczy się świadomość..”  – tymi słowami tegorocznej noblistki – Olgi Tokarczuk określiła imprezy w Brzegu organizatorka Joanna Gala-Wójcik.

Czytaj i oglądaj także:

https://photos.google.com/share/AF1QipM2KBP_6R2J24wXnh7tv9GSTUnEQ0F_HrIR1G42Tt30oO3iLcLlYP2N3lNLDtjGxg?key=RHFiNUpSWGtrVE5wT3plNnVYaWdOZkcwQXJsR1hn

http://doxa.fm/aktualnosci/region/pisarze-ponad-podzialami/?fbclid=IwAR0Ipa2PC2FvYMoB05vc7-zQxm-ZiuS8YdHHuWe1FIY3yJWLhzbtEUUrme8

http://radio.opole.pl/101,300572,laczenie-muz-najazd-poetow-na-zamek-piastow-slas?fbclid=IwAR2Xi3TKgtVS6GrA1rQAueFuFYIzAzXG_yR6M7mz_KMQDH4mC95CzIYhbFo

http://radio.opole.pl/101,300362,za-nami-iii-miedzynarodowe-forum-literackie-w-op?fbclid=IwAR31Zo_C5xBYczakAX7bC2KUrh_e0LUkjNNmzy9YBjcXF4sKN7AwIb0tPgs