Artykuł w dwumiesięczniku RES HUMANA

W pierwszym numerze z 2022 roku dwumiesięcznika RESHUMANA ukazał się artykuł po XXI Kongresie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  

Treść artykułu publikujemy poniżej. Zachęcamy do jego przeczytania.