Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód wspiera Ukrainę

Znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnej sytuacji. Mierzymy się z rzeczywistością, która wymaga od nas otwartości serc i pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy,  którzy masowo przyjeżdżają do Polski, ale też osiedlają się czasowo na terenie Ukrainy Zachodniej, głównie we Lwowie. 

Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód w partnerstwie ze Społecznym Towarzystwem Polska -Ukraina  i Collegium Humanum w Warszawie zbiera darowizny  na pomoc dla Ukrainy. 

Wpłaty darowizn, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”, prosimy dokonywać na  rachunek  bankowy:

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód 

numer rachunku: 71-1240-6003-1111-0000-4947-3465

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód od wielu lat realizuje inicjatywy służące budowaniu i rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą Polski. Aktualnie kontynuujemy zbiórkę darowizn na wsparcie naszej inicjatywy pomocowej pn. ”Wspieramy Ukrainę”. Cieszymy się bardzo z faktu, iż nasze zaangażowanie w realizacje projektu przenosi się na inne środowiska i wspólnie możemy nieść pomoc w jeszcze szerszym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego wiemy, że pomagając innym pomagamy też sobie. Nigdy nie wiemy kiedy sami znajdziemy się w potrzebie. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód jest niezmiernie wdzięczne za otwartość serc i pomoc finansową oraz materialną jaka do nas płynie w formie darowizn. Wszystkie zebrane darowizny są przekazywane na pomoc dla Obywateli Ukrainy, co pozwoli na poprawę ich sytuacji życiowej w której nagle się znaleźli. Pomoc kierujemy głównie dla uchodźców wojennych czasowo osiedlających się na terenie Ukrainy Zachodniej  głownie we Lwowie. Wspieramy miejscową szkołę średnią nr 24 im. Marii Konopnickiej w której utworzono punkt pomocy dla uchodźców. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód udostępniło także swoje przestrzenie magazynowe na potrzeby przeładunku darów pochodzących ze zbiórek w wielu miastach Polski, a następnie dostarczanych na Ukrainę przez Caritas Archidiecezji Lwowskiej.

Dziękując za dotychczas otrzymaną pomoc prosimy o dalsze wspieranie naszych działań na rzecz obywateli Ukrainy.