Zebranie Zarządu Krajowego i jego Prezydium

17 lutego 2022 roku odbyły się  zebrania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i jego Prezydium. . Zebrania realizowane były hybrydowo na platformie ZOOM.

W zebraniach uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, Prezesi Oddziałów, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz oraz Honorowy Prezes Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz. Zebrania prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. 

W porządku obrad zebrań Zarządu Krajowego i jego Prezydium znalazły się:

  1. Przyjęcie zadań na 2022 rok wynikających z Głównych Kierunków Działań po XXI Kongresie SWP-W,
  2. Zatwierdzenie zadań dla członków Prezydium ZK ,
  3. Zasady zatrudniania i wynagradzania w Stowarzyszeniu,
  4. Sprawy wniesione.

Prezydium po dyskusji nad przedstawionymi materiałami rekomendowało pod obrady Zarządu projekty dokumentów. Zebranie Zarządu rozpoczęło spotkanie z Panią Adwokat Katarzyną Sielicką, która przedstawiła członkom Zarządu informacje o podjęciu przez Kancelarię Gryn Sielicka i Wspólnicy sprawy pomiędzy Miastem a Stowarzyszeniem. Po wprowadzeniu do przesłanych materiałów dokonanym przez prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla i wiceprezesów Zdzisława Jacaszka i Leszka Solarka do przesłanych materiałów oraz po dyskusji Zarząd Krajowy przyjął uchwałę w sprawie „Zadań na 2022 rok wynikających z Głównych Kierunków Działań po XXI Kongresie SWP-W”. Zatwierdzone zostały także zadania dla członków Prezydium ZK oraz zasady zatrudniania i wynagradzania w Stowarzyszeniu. W sprawach wniesionych omówiono bieżące problemy Stowarzyszenia.