Utrzymanie wysokiej aktywności, bo sukces to podróż, a nie miejsce przeznaczenia tematem obrad opolskich działaczy Stowarzyszenia

Podsumowanie i ocena działalności za pierwsze półrocze 2018 roku, stan przygotowań do realizacji zadań drugiego półrocza i wytypowanie najważniejszych imprez na 2019 rok były tematem obrad Zarządu Opolskiego Oddziału w dniu 17 września.

Przed zatwierdzeniem porządku obrad Eugeniusz Brudkiewicz wręczył w imieniu Józefa Brylla Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przyznany przez Kapitułę Medal Mickiewicz-Puszkin wraz z Dyplomem za wieloletni, osobisty wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz zaangażowanie na rzecz budowania dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą dr Norbertowi Lyskowi, Wiceprezesowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia, który ze względów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w majowej uroczystości.

W oparciu o przygotowane na piśmie oceny 10 najważniejszych przedsięwzięć spośród 25 zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec i ocenę aktualnego stanu przygotowań najważniejszych imprez regionalnych i międzynarodowych oraz wydawnictw w drugim półroczu a także utrzymanie wysokiej aktywności Oddziału i współpraca z nowo wybranymi samorządami terytorialnymi stanowiły podstawę interesujących obrad w oparciu o wiedzę i doświadczenie opolskich działaczy w minionym 25-leciu funkcjonowania Oddziału.

Wysoko oceniona i nagrodzona przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia, Marszałka Województwa Opolskiego, Prezydenta Miasta Opola 25-letnia działalność Opolskiego Oddziału zobowiązuje nas do utrzymania wysokiej aktywności było myślą przewodnią trzygodzinnych obrad Zarządu.

Każdy z uczestników narady otrzymał materiały w wersji papierowej do poszczególnych zagadnień więc dyskusja była prowadzona łącznie nad całością materiałów zrealizowanych i przygotowanych do realizacji w drugim półroczu oraz wskazywanie dotychczasowych i nowych imprez do realizacji w 2019 roku oraz zabezpieczenia finansowego ich realizacji poprzez współorganizację naszych imprez z instytucjami kultury, nauki, biznesu, sponsoring środowisk biznesu, a szczególnie poprzez realizację zadań publicznych.

Członkowie Zarządu odpowiedzialni za przydzielone dziedziny działalności mieli głos wprowadzający, a także ustosunkowywali się do wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.

W części sprawozdawczej pierwszego półrocza bardzo wysoko oceniono m.in. takie przedsięwzięcia jak:

 • Wydanie biuletynu Ze Wschodu i o Wschodzie nr 101/102 z propozycją kontynuacji w następnych latach
 • Wydanie IV i V tomu poezji, w tym V tomu dwukrotnie ze wskazaniem kontynuacji wydawania kolejnych tomów których VI i VII tom są już w recenzji naukowej
 • Replika 11 Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik na Polską i Sputnik nad Opolem z kontynuacją w następnych latach
 • III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Film zwierciadłem duszy rosyjskiej z kontynuacją w następnych latach i wydaniem materiałów z trzech poprzednich
 • XLVIII Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezja i proza na wschód od Bugu z włączeniem od 2019 roku poezji śpiewanej
 • Wyjazd nostalgiczny grupy na Ukrainę – 7-16.07.2018 z utrzymaniem organizacji wyjazdów w następnych latach
 • Udział i wsparcie finansowe w realizacji Międzynarodowych Plenerów Malarskich:
 • Kędzierzyn-Koźle 2018
 • Dobra 2018

Kontynuacja w roku 2019, bo tegoroczne były bardzo udane o czym świadczy duża ilość i jakość powstałych prac prezentowanych już kilkakrotnie na wystawach na terenie województwa opolskiego

 • Zapoznano się z stanem przygotowań do wydania materiałów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bariery i pomosty w kulturze i języku”
 • Przygotowanie Międzynarodowego Forum Literackiego – XXIX Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu W KRĘGU KULTURY –  ZNAD WILII, NIEMNA, PRUTU, OLZY, ODRY I WISŁY który zostanie przeprowadzony w dniach 17-20 października na terenie 5 miast i gmin, kontynuować jako jedno z czołowych zadań w kolejnych latach

Więcej imprez o zasięgu regionalnych, krajowym i międzynarodowym zostanie zaproponowana po ocenie możliwości, szczególnie finansowych na rok 2019 przez członków Zarządu i zatwierdzona w styczniu 2019 roku na kolejnym posiedzeniu Zarządu, a wcześniej przeanalizowana przez Prezydium w grudniu br.