Nasi archeolodzy na konferencji w Mińsku

W dniach 16-18 stycznia tego roku w Narodowym Muzeum Historii Republiki Białoruś w Mińsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wykopaliska długie jak życie. Aktualne problemy archeologii i numizmatyki Białorusi i regionów sąsiednich”. Poświęcona była pamięci białoruskiego archeologa i numizmatyka Aleksandra M. Pławińskiego. Organizatorami byli: Narodowe Muzeum Historii Republiki Białoruś, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Białoruski Uniwersytet Państwowy. Uczestniczyło w niej ponad 100 badaczy z Białorusi, Rosji, Polski, Litwy i Ukrainy.

Wśród tego gremium wystąpiło dwoje archeologów związanych ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód: Katarzyna Schellner i Krzysztof Gorczyca z Muzeum Okręgowego w Koninie. W swoim referacie przedstawili zagadnienie wczesnośredniowiecznych cmentarzysk birytualnych z okolic Konina. Wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem i wywołało dyskusję.

Zaproszenie na konferencję to wynik współpracy badaczy białoruskich i polskich w ramach organizowanego od trzynastu lat przez Koniński Oddział SWP-W Międzynarodowego Obozu Archeologicznego. Takie spotkania są najlepszym przykładem kontaktów sąsiedzkich. Jak zwykle przy takich okazjach odnowiono dawne znajomości i zawarto nowe, pojawiły się nowe plany. Dziękujemy za zaproszenie, współpracę i możliwość pokazania naszych osiągnięć.