Ciąg dalszy wydawnictw poezji kresowiaków

Przedstawiamy Państwu drugi tom twórczości Pani Róży Baranowskiej, pochodzącej z Kresów Południowo-Wschodnich, a od 1972 roku mieszkanki Opola.

W niniejszym tomie utwory zostały posegregowane na następujące grupy: wiersze okolicznościowe, wiersze egzystencjalne, wiersze o przyrodzie, wiersze dla dzieci oraz humoreski.

Utwory Pani Baranowskiej pisane są prosto z serca, łatwe w swym przekazie, są nieskomplikowane, przez co szybko trafiają do naszej pamięci. Określają najbliższe otoczenie poetki, tj. ludzi, zdarzenia, przyrodę, jak również poruszają tematykę emocji człowieka oraz szczerej religijności autorki.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wierszy, do przeżycia emocji, radości i rozterek wraz z pisarką.

 

Z recenzji tomu:

„Tematyka przedkładanego tomu jest różna, jednak przeważają utwory poświęcone bytowaniu człowieka, wspomnieniom własnym Autorki, wewnętrznym przeżyciom oraz przemyśleniom. Jej twórczość odznacza się ciepłem i dobrocią względem wszystkiego, z czym ma do czynienia, emanuje pogodą ducha oraz głęboką wiarą w Boga”;

„Takich wierszy potrzeba jak najwięcej, bo one pozwalają zatrzymać się na chwilę, pomagają zastanowić się nad swoim życiem, nad wartościami, za jakimi gonimy czy jakich poszukujemy, proponują zastanowić się nad codziennością, przemyśleć sprawy i uczynki”;

„…wiersze Pani Róży Baranowskiej pomagają niektórym odtworzyć dawne wspomnienia, przywołać miniony czas, odświeżyć emocje związane z przeszłością, przeżyć jeszcze raz pewne momenty z dzieciństwa czy młodości” – dr hab. Anna Kostecka-Sadowa prof. IJP PAN w Krakowie

 

Redaktor publikacji – dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski – Instytut Slawistyki, członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

 

Kolejne pięć tomików z cyklu Kresowianie piszą wierszem… jest w przygotowaniu.

 

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie