Współpraca Olsztyn -Kaliningrad

W dn. 17-18  listopada w Kaliningradzie odbyło się zebranie sprawozdawcze Regionalnej Społecznej Organizacji Kaliningrad-Świnoujście –Olsztyn.  Na zaproszenie tej organizacji uczestniczył w zebraniu Prezes Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód
w Olsztynie Wiesław Łubiński. W delegacji olsztyńskiej uczestniczyli także żołnierze zawodowi zrzeszeni  w organizacji ZŻ Wojska Polskiego oraz cykliści z Olsztyna propagujący aktywny wypoczynek na rowerach. Sprawozdanie złożył przewodniczący Stowarzyszenia W.I. Raszewskij, uzupełnili  Go przedstawicieli organizacji  współpracujących z Obwodu.Przedstawiono wiele interesujących inicjatyw służących do zbliżenia obu  Państw. Szczególnie młodzi Rosjanie z grupy aktywistów Cyklistów  przedstawili na przykładach wiele wspólnych imprez , w tym wycieczek rowerowych po obu stronach granicy, a także Niemiec i Litwy. Wskazywali na wiele wspólnych inicjatyw i zadzierzgniętych przyjaźni, wykazali się także znajomością aktualnych wydarzeń kulturalnych z Polski. W trakcie zebrania zgłoszono także problemy : braki środków finansowych na rozwój inicjatyw, starzejące się grupy osób, zamknięta granica, utrudnienia w zdobywaniu wiz, zanikająca współpraca młodzieży i instytucji kultury, usuwanie i niszczenie  pomników po stronie polskiej, przekłamania historii i inne. Wyrażano także głęboką życzliwość i chęci współpracy ze strony zwykłych ludzi. Ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy organizacjami: Społeczną Organizacją Kaliningrad -Świnoujście – Olsztyn i Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód z województwa Warmińsko Mazurskiego. Porozumienia podpisali W.I. Raszewskij ze strony rosyjskiej i W.Łubiński ze strony polskiej.Następnie odbyły się imprezy kulturalne w filharmonii oraz zwiedzanie Kaliningradu.   Spotkanie Przyjaciół zakończyła serdeczna wymiana pomysłów i propozycji na przyszłość.