V Międzynarodowy Festiwal Piosenki ANNA GERMAN

19 listopada w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się V Międzynarodowy Festiwal  Piosenki Anna German. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku
w Warszawie z udziałem młodych solistów z Polski i Rosji. Obecnie
w Festiwalu uczestniczą przedstawiciele pięciu państw, z którymi związane było życie i twórczość Anny German: Polski, Rosji, Uzbekistanu, Kazachstanu i Białorusi. Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu jest Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich.  Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód jest współorganizatorem Festiwalu i od początku jego istnienia wspiera go merytorycznie i finansowo. Głównym cele tego  międzynarodowego  wydarzenia jest prezentacja i popularyzacja twórczości wybitnej przedstawicielki polskiej sceny muzycznej – Anny German oraz promocja młodych wokalistów, często debiutantów.  W tegorocznym festiwalu w części konkursowej uczestniczyło 11 wykonawców z pięciu krajów : Polski, Rosji, Białorusi,Kazachstanu i Uzbekistanu. W II  części tj. koncercie laureatów wystąpili: Kaja Mianowana, Sylwia Zelek, Katarzyna Zawada, Małgorzata Nakonieczna, Marta Burdynowicz i Joanna Nawrot z Polski,   Olesja Jefriemowa, Jurij  Szełygin z Rosji oraz Feride Girgin z Uzbekistanu .  Śpiewających w I części oceniało  Jury na czele z prof. zw. dr hab. Ewą Iżykowską – Lipińską. Wykonawcom towarzyszyła znakomita Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Całość imprezy prowadzili Joanna Nawrot –laureatka Festiwalu oraz Ivan Iliczew – Wołkanowski – rosyjski biograf Anny German. W V Festiwalu uczestniczyła grupa działaczy Stowarzyszenia z prezesem Józefem Bryllem. Organizatorom  a szczególnie Pani Przewodniczącej LKP Aldonie Michalak
 i Wiceprzewodniczącej LKP –koordynatorce projektu  Magdalenie Niedziułce serdecznie gratulujemy wspaniałej imprezy.