Współpraca Kazachstan – Polska

Ambasada Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowała w dniu 28 grudnia 2017 r. Spotkanie – Okrągły Stół – poświęcone wynikom współpracy pomiędzy Kazachstanem a Polską w 2017 r. Wśród uczestników byli członkowie kierownictwa SWP-W: prezes Józef Bryll, wiceprezes Jerzy Smoliński i prezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej JE Margułan Bajmukhan. W tej części wręczone zostały odznaczenia państwowe osobom  działającym wiele lat na rzecz współpracy Polski z Kazachstanem.

Medale Ministra Spraw Zagranicznych otrzymali Elżbieta Bodio oraz Józef Bryll, a medal Prezydenta Kazachstanu Władysław Sokołowski. Dziękując za  odznaczenie prezes Józef Bryll podkreślił , że jest to wyróżnienie całego Stowarzyszenia, które od wielu lat realizuje zadania promujące Kazachstan w Polsce. Następnie Pan Ambasador dokonał prezentacji na temat osiągnięć i perspektyw współpracy pomiędzy Kazachstanem a Polską w różnych obszarach, podkreślając  znaczenie wizyty Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Polsce i Prezydenta Andrzeja Dudy w Kazachstanie dla zdynamizowania współpracy.

Ostatnie Orędzie Prezydenta Kazachstanu poświęcone trzeciej modernizacji zawiera węzłowe zadania stojące przed Kazachstanem w okresie najbliższych 30 lat. Do 2050 roku Kazachstan powinien znaleźć się w gronie najbardziej rozwiniętych państw świata. Prezentacja doskonale pokazała  wyniki współpracy Kazachstanu z Polską w 2017 r. W bogatej dyskusji udział wzięło 12 uczestników spotkania w tym także Prezes SWP-W , który przedstawił główne zamierzenia Stowarzyszenia w zakresie promowania Kazachstanu w Polsce. Na zakończenie spotkania JE Ambasador przedstawił główne zamierzenia we współpracy Kazachstanu z Polską na 2018 rok oraz przekazał uczestnikom życzenia noworoczne.