Wierszowym krokiem witają opolscy działacze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Nowy 2018 rok

Już 3-go stycznia ukazał się trzeci tom cyklu publikacji pod wspólnym tytułem: Kresowianie piszą wierszem… który stanowi zbiór wierszy Pana Kazimierza Wasilewskiego, urodzonego w 1923 roku w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk), a od 1960 roku mieszkańca Opola.

Są to wiersze człowieka o doskonałej dojrzałości pisarskiej i niezwykle ciekawej biografii, osoby, która nieprzerwanie przez 74 lata swojego życia zajmuje się popularyzowaniem kultury w środowisku lokalnym.

Jest to twórczość, która wzrusza i uczy. Niewątpliwy talent pisarki Pana Kazimierza widzimy już przy pierwszym utworze, który napisał mając zaledwie 11 lat (Idzie Jezus). Jest to wiersz bardzo dobry warsztatowo, kunsztowny, wręcz zaskakujący biorąc pod uwagę fakt, że napisało go dziecko.

Ostatni utwór (Stanisławów-Opole) powstał w październiku 2017 roku, kiedy poeta osiągnął wiek 94 lat. Należy podkreślić, że utwory Wasilewskiego nigdy nie były drukowane i nikt do tej pory nie zainteresował się Jego niezwykłymi uzdolnieniami pisarskimi (a należy dodać, że to nie jedyny jego talent).

Pan Wasilewski to nie tylko działacz na rzecz stowarzyszeń kombatanckich i kresowych, pisarz, aktor czy utalentowany plastyk, ale również posiadacz wielu nagród, dyplomów i odznaczeń, m.in. Srebrnego Krzyża Zasługi i Krzyża Obrońców Kresów Wschodnich.

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód od pierwszego tomu wspiera partnersko wydania niniejszego cyklu.

Dzięki twórczości, która została zaprezentowana w tym tomie, możemy, wraz z autorem wierszy, przenieść się na Ukrainę, do Włoch, Niemiec i „zobaczyć”, co widział ich autor, gdzie był, co robił, z kim się przyjaźnił, jakie podziwiał budowle, posągi, pisarzy, dzieła. Nowo wydany tomik uzyskał wysoką ocenę naukową w recenzji Pani Prof. zw., dr hab. Wandy Laszczak z Uniwersytetu Opolskiego wyrażając głębokie przekonanie, iż stanowi ona niezwykle ciekawy i cenny przykład kultury, mieszczący się w całokształcie działań ludzkich o charakterze duchowym, intelektualnym, materialnym, estetycznym.

Wydany tomik Wierszy Kazimierza Wasilewskiego opatrzony jest Słowem Wstępnym Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Nie ulega wątpliwości, że działalność artystyczna przedstawicieli środowisk kresowych stanowi wyjątkową wartość dla kultury dzisiejszej Opolszczyzny. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu niezliczonych miłośników tradycji kresowych, którzy od wielu lat troszczą się o upamiętnianie dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich, tradycja ta jest ciągle żywa i obecna w naszym regionie. W związku z tym, że znaczna liczba mieszkańców województwa opolskiego posiada korzenie kresowe, wspomaganie działań mających na celu pogłębianie i utrwalanie wiedzy o dziejach i kulturze tego obszaru jest dziś zadaniem szczególnej wagi.

Z tym większą radością przywitać należy ukazanie się trzeciego już tomu serii poetyckiej „Kresowianie piszą wierszem…” redagowanej przez dr Annę Krzywicką-Ustrzycką. Trafiający do rąk czytelników tom wierszy Kazimierza Wasilewskiego stanowi wspaniałe świadectwo bogatych doświadczeń i wspomnień twórcy o kresowym rodowodzie.

Pragnę pogratulować Panu Kazimierzowi Wasilewskiemu, dziękując jednocześnie za trud i zaangażowanie w utrwalenie pamięci o kulturowym i historycznym dziedzictwie Kresów.

Planowane są także następne wydania cyklu twórczości osób urodzonych na Kresach Południowo-Wschodnich, które będą ukazywały się sukcesywnie, (po tomie czwartym planowany jest tom zbiorowy).

Na publikację trzeciego tomu udało się Opolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód pozyskać środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania publicznego.

Redaktorem publikacji jest dr Anna Krzywicka-Ustrzycka z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego i członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie