XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Białoruskiego Towarzystwa Kulturalno- Oświatowego w Polsce

W dniu 2017.12.23 w Białymstoku odbył się XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Białoruskiego Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego w Polsce. Na Zjeździe dokonano podsumowania działalności Towarzystwa za okres ostatnich czterech lat, przyjęto program  działania na kolejną kadencję oraz dokonano wyboru władz statutowych.

Przewodniczącym BTS-K na koleje cztery lata został ponownie wybrany pan Jan Syczewski.

Na Zjeździe obecni byli  zaproszeni goście:  Konsul Generalnej Republiki Białoruś w Białymstoku pani Alla Fiedorova, dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi pan Michaił Rybakov, przedstawiciele wojewody podlaskiego oraz marszałka województwa.

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód reprezentował prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Witalis Kuryłowicz. W imieniu prezesa ZK SWP-W pana Józefa Brylla wręczył  przewodniczącemu BTS-K  panu Janowi Syczewskiemu „Medal Mickiewicz- Puszkin” za zasługi w długoletniej działalności na rzecz kontaktów z sąsiadami za wschodnią granicą Polski oraz koleżeńską stałą współpracę z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim SWP-W w Białymstoku.